Juridisch16 juli, 2020

Zijn juridische professionals klaar voor de toekomst?

De verstoring die de wereldwijde pandemie teweegbrengt, zal verstrekkende, langdurige en structurele gevolgen hebben voor de juridische sector. Te midden van die toekomstige veranderingen zal de lopende transformatie van de advocatuur versnellen. 

Eerder dit jaar deed Wolters Kluwer een onderzoek – Wolters Kluwer Future Ready Lawyer Survey 2020: Performance Drivers – om de toekomstbestendigheid en veerkracht in de juridische sector te peilen. Op basis van de bevindingen kunnen we stellen dat er nog werk aan de winkel is. 

Download het Future Ready Lawyer rapport

 

In het onderzoek is gekeken naar trends die van invloed zijn op de toekomst van de juridische sector. Ook is gekeken naar de wijze waarop goed voorbereide juridische organisaties beter kunnen presteren. De enquête verzamelde de inzichten van 700 juridische professionals uit de VS en negen Europese landen.

In dit artikel bespreken we de vijf voornaamste trends binnen de advocatuur, de kloof tussen deze trends en de mate waarin juridische professionals klaar zijn voor de toekomst. We gaan kort in op de mogelijke gevolgen voor de klanttevredenheid en bespreken de belangrijkste veranderingen van advocatenkantoren en juridische afdelingen.

Voornaamste trends binnen de advocatuur

Op alle advocatenkantoren en juridische afdelingen van bedrijven voelen juridische professionals de druk van trends die de komende drie jaar hun organisaties zullen beïnvloeden. De trends die naar verwachting het meest van invloed zijn op juridische organisaties, zijn volgens de respondenten van de 2020 Future Ready Lawyer Survey: 

 1. Toenemend belang van legal tech (76%)
 2. Voldoen aan de veranderende verwachtingen van klanten en leidinggevenden (74%)
 3. Nadruk op verbeterde efficiëntie en productiviteit (73%)
 4. Vermogen om talent te werven en te behouden (73%)
 5. Omgaan met de toegenomen hoeveelheid en complexiteit van informatie (72%)

Een alarmerende kloof 

Als we naar alle trends kijken, is er een alarmerende kloof tussen de algemene trends en de mate waarin de respondenten klaar zijn om hiermee om te gaan. Minder dan een derde van de respondenten geeft aan dat hun organisatie heel goed voorbereid is om één van de trends aan te pakken. 

 

Figuur Trends in de juridische markt
Figuur 1 – Trends in de juridische markt | Bron: Future Ready Lawyer rapport

 

26% van de bedrijfsjuristen is zeer tevreden over hun advocatenkantoor

Ook blijkt er een kloof te bestaan tussen de verwachtingen van de juridische afdelingen en het vermogen van advocatenkantoren om die verwachtingen in te lossen. Zo vindt 79% van de bedrijfsjuristen het belangrijk dat advocatenkantoren blijk geven van efficiëntie en productiviteit, terwijl slechts 28% van de advocatenkantoren dat een goede omschrijving van hun huidige kantoor vindt. 

Dit heeft mogelijk gevolgen voor de klanttevredenheid. Slechts 26% van de bedrijfsjuristen is zeer tevreden over hun huidige advocatenkantoor. Binnen drie jaar zal 81% van de juridische afdelingen de advocatenkantoren waarmee ze van plan zijn samen te werken, vragen naar de technologie die ze gebruiken om productiever te zijn. 41% doet dit vandaag al. 

Het veranderende advocatenkantoor 

Advocatenkantoren zoeken naar nieuwe manieren om hun organisaties te structureren. Hierbij evalueren ze opnieuw de type diensten die ze aanbieden en hoe ze deze aanbieden. Maar ook de technologie die ze gebruiken en het talent dat ze nodig hebben om hun klanten de grootste waarde te bezorgen.

De belangrijkste veranderingen 

De belangrijkste veranderingen die advocatenkantoren verwachten in de komende drie jaar zijn onder andere: 

 1. Toenemend gebruik van technologie om de productiviteit te verbeteren (83%)
 2. Grotere specialisatie van de aangeboden juridische diensten (80%)
 3. Meer nadruk op innovatie (75%)

 

Figuur Toenemend belang van technologie
Figuur 2 – Toenemend belang van technologie | Bron: Future Ready Lawyer rapport

 

Verzet tegen verandering

Advocatenkantoren stuiten echter ook op belemmeringen bij het doorvoeren van veranderingen:

 1. Organisatorische kwesties (43%)
 2. Gebrek aan technologische kennis, inzicht of vaardigheden (31%)
 3. Financiële kwesties (26%)

De veranderende juridische afdeling 

Bedrijfsjuristen stelden in de 2020 Future Ready Lawyer Survey dat hun prioriteiten als volgt luiden: externe juridische kosten verminderen en onder controle houden, het verbeteren van juridische transacties en juridisch projectbeheer en het bieden van strategische waarde voor hun bedrijf. 

De belangrijkste veranderingen

In de komende drie jaar verwachten juridische afdelingen de volgende veranderingen: 

 1. Toenemend gebruik van technologie om de productiviteit te verbeteren (82%)
 2. Meer samenwerking en transparantie tussen kantoren en klanten (80%)
 3. Meer nadruk op innovatie (76%) 

Verzet tegen verandering

Net als de advocatenkantoren hebben ook juridische afdelingen aangegeven dat ze op belemmeringen stuiten bij het doorvoeren van veranderingen:

 1. Organisatorische kwesties (53%)
 2. Gebrek aan technologische kennis, inzicht of vaardigheden (32%)
 3. Financiële kwesties (15%)

Figuur Weerstand tegen nieuwe technologie
Figuur 8 – Weerstand tegen nieuwe technologie | Bron: Future Ready Lawyer rapport

 

Hoe InView inspeelt op deze trends

De missie van InView is advocaten helpen om succesvoller én klaar voor de toekomst te zijn.

InView is ondersteunend in de besluitvorming. Het helpt je om op het juiste moment snel de inzichten te vinden, en die om te zetten in een concreet advies aan de klant. Meer weten over InView? Bekijk dan deze pagina.

 

Conclusie

Zowel advocatenkantoren als bedrijfsjuristen zullen hun productiviteit en efficiëntie moeten verbeteren. Het belang van klanttevredenheid zal verder toenemen naarmate kantoren zich proberen te onderscheiden van traditionele en nieuwe concurrenten. Het vermogen om technologie te gebruiken om prestaties te optimaliseren, zal belangrijker zijn dan ooit.


Gerelateerde onderwerpen bekijken
InView in het kort
Inview-logo
Bekijk video
Verander vooruit met
InView Legal
Met InView bespaar je 20-50% tijd op je jurisprudentie-onderzoek en 10-30% tijd op het bepalen van de juiste zaakstrategie. Zelf ervaren?
Wil je zien hoe je met InView tijd kan besparen?
Back To Top