InView innovatie
Fiscaal en AccountingJuridisch24 augustus, 2023

Productinnovatie en marktbenadering: naar een nieuwe conversatie met de klant

Uit het meest recente Wolters Kluwer Future Ready Lawyer-rapport blijkt dat de juridische sector de voorbije jaren zwaar geïnvesteerd heeft in digitalisering, maar dat er tegelijkertijd op dat vlak nog heel wat kansen liggen. In een sector die steeds dynamischer, complexer en onzekerder wordt, is innovatie essentieel. Uit hetzelfde rapport blijkt dat nieuwe en verbeterde technologische mogelijkheden leiden tot meer veerkracht, betere cliëntrelaties en betere prestaties. Kortom: juridische professionals die innovatie omarmen en er concreet mee aan de slag gaan, zijn succesvoller dan zij die dat niet doen.

Het is de missie van Wolters Kluwer om hen daar zo goed mogelijk in te ondersteunen. De hoeveelheid jurisprudentie en de tijdsdruk waaronder advocaten en juristen steeds meer gebukt gaan om goede en complete adviezen te geven, zal in de toekomst allicht blijven toenemen. We onderzoeken dus permanent hoe we de informatie beter kunnen duiden, op het juiste moment in het werkproces van de advocaat en jurist. Op basis daarvan ontwikkelen we onze producten verder door. Om tot het best mogelijke resultaat te komen, is het voor ons essentieel om onze klanten in dat proces te betrekken.

Klanten betrekken bij elke fase van het ontwikkeltraject

Door samen met onze klanten aan innovatietrajecten te werken, kunnen we nieuwe oplossingen beter afstemmen op hun wensen en noden. Tijdens de ontwikkelfase werken we eerst met individuele gebruikers samen om werkprocessen te doorgronden en daarna met volledige afdelingen en advocatenkantoren als innovatiepartners bij de marktbenadering. Maar daar stopt het niet, want een product is nooit af. Na de lancering blijft de intensieve feedbackloop met klanten in stand. De markt ontwikkelt zich namelijk in hoog tempo verder.

Een complex kluwen van applicaties en platformen

Die intensieve klantgesprekken hebben ons al veel inzichten opgeleverd. Je onderschat bijvoorbeeld al snel de complexiteit van de verschillende applicaties waarmee iedereen werkt. Door de grote hoeveelheid beschikbare informatie en het uitgebreide platformaanbod bleek het voor onze klanten een uitdaging om het overzicht te houden en alles aan elkaar te knopen.

Via onze gesprekken brengen we alle systemen die in een workflow voorbijkomen in kaart. Zo leren we de werkwijze van de jurist en advocaat grondig kennen en spelen we met verschillende oplossingen een rol bij diverse onderdelen in hun workflow. We kijken met andere woorden naar waar wij meer toegevoegde waarde kunnen leveren en hoe we de verschillende punten in een workflow beter met elkaar kunnen verbinden.

Meer kwaliteit, minder tijd

Door die hele waardeketen te ontleden, is het ook makkelijker de waarde van losse producten aan te tonen, én de toegevoegde waarde van de combinatie van producten. Tijdsbesparing is daar een mooi voorbeeld van. Advocaten en juristen hebben zelf te maken met meer en steeds complexere jurisprudentie. Hun cliënten wordt tegelijkertijd kritischer over de factuur en hebben zelf ook toegang tot informatie. Er wordt verwacht dat de advocaat of jurist in minder tijd dezelfde kwaliteit levert aan opdrachtgever en cliënt. Maar dat wordt steeds moeilijker.

Precies op dat punt wil Wolters Kluwer waarde toevoegen. Dankzij de toegang tot kwalitatief hoogstaande content en tot technologische oplossingen kunnen juridische professionals hun werkproces versnellen en vergemakkelijken. Gebruikers krijgen de content gepresenteerd in lijn met hun noden in elke stap van hun werkproces. Door hoogwaardige vakinformatie te combineren met nieuwe technologie, hoeft de juridische professional geen keuze meer te maken tussen kwaliteit van werken en snelheid van werken. Zo is er meer tijd over voor andere zaken in het werkproces, zoals de focus op de cliënt.

Het domino-effect van innovatie

Goede productinnovatie heeft een domino-effect op meerdere aspecten binnen een organisatie. Het raakt verschillende afdelingen en het raakt ook de klanten. Een aanpak waarbij je de klant centraal stelt is een continu proces voor huidige, maar ook voor toekomstige initiatieven. Door altijd kritisch te blijven kijken naar wat er om ons heen en bij onze klanten gebeurt, kunnen we elke dag als organisatie bouwen aan nieuwe toegevoegde waarde voor de klant.

InView
Jouw kennispartner. Ontwikkeld voor én door juridisch professionals.
Versnel en vereenvoudig het onderzoeksproces, je zaakanalyse en het bepalen van je zaakstrategie.
Back To Top