InView innovatie
Fiscaal en AccountingJuridisch24 augustus, 2023

In vijf stappen naar een innovatief product

De juridische sector komt onder steeds grotere druk te staan. Juridische professionals moeten alsmaar meer informatie verwerken en met meer regelgeving rekening houden dan ooit, hun cliënten drukken op de waardeketen en hun businessmodellen worden hertekend. Wolters Kluwer heeft als missie om juridische professionals te helpen impact te hebben op cruciale momenten. Dat betekent dat we voortdurend zoeken naar manieren om hen te helpen beter en efficiënter te werken.

We ontwikkelden de voorbije jaren verschillende innovatieve software- en informatie-oplossingen op maat van de juridische professional. Maar een dergelijk ontwikkeltraject is vaak complex. Hoe we dat dan precies aanpakken? Vanuit onze ervaring delen we onze lessons learned en geven we onze vijf essentiële stappen bij productinnovatie mee.

Stap 1: werkprocessen doorlichten

 Diepgaande klantenkennis is voor ons essentieel bij innovatie. We bepalen eerst wat klanten echt nodig hebben door de werkprocessen en de waardeketen te doorgronden. Essentieel daarbij is om van bij de eerste fase van de ontwikkeling in gesprek te gaan met de eindgebruikers. Ook andere stakeholders, klanten van klanten, prospecten en ex-klanten zijn een goede bron van informatie. De vragen die gesteld worden kunnen heel algemeen zijn, zoals ‘Hoe ziet een werkweek eruit?’, ‘Wat vind je moeilijk?’, ‘Welke werkzaamheden kosten tijd?’ en ‘Wat zijn je doelstellingen en drijfveren?’. Daarna gaan we voor elke stap na waar de hindernissen zitten, waar verandering mogelijk is en wat die oplevert. Die inzichten leveren inspiratie voor mogelijke disrupties in de markt en tonen waar er kansen liggen voor innovatie.

Stap 2: verifiëren bij elke stap

 Hoe grondig je voor het innovatietraject je markt en doelgroep ook onderzoekt, toch blijft het lastig om te bepalen of je op het juiste spoor zit. Daarom is het een goed idee om elke stap te verifiëren met een ‘Riskiest Assumptions Test’. Die methode gebruiken we om de slaagkansen van een nieuw product of concept in kaart te brengen voor we effectief starten met de ontwikkeling. Je kan die aanpak toepassen bij elke nieuwe module of optie door aannames (assumptions) te definiëren en te testen bij de doelgroep.

Stap 3: samenwerken met gebruikers

 Bij de ontwikkeling van nieuwe producten is het dus cruciaal om klanten van bij het begin en gedurende het hele proces bij het traject te betrekken. Dat gaat verder dan alleen het testen van een functionaliteit of het verzamelen van feedback. Klanten kunnen ook echt meedenken over prototypes. Op welke manier werken ze het liefst en hoe kan je dat in de praktijk brengen? Elke nieuwe fase in de ontwikkeling blijft een experiment tussen concept en realisatie, dat daarna moet verbreed worden. Die werkwijze zorgt voor meer druk maar dwingt ook tot actie en knopen doorhakken. Zo kunnen we sneller een nieuwe, betere oplossing uitwerken.

Stap 4: opschalen naar organisaties

 Bij de vierde stap in het innovatietraject is het tijd om de klantrelatie te formaliseren en verder te gaan met een aantal innovatiepartners. Op dat moment testen we de ontwikkeling dan niet langer met individuen maar met meerdere collega’s binnen een organisatie die we beschouwen als innovatiepartner. Dat levert een beter beeld op van de interne dynamiek rond het gebruik van het product. Het brengt nuttige inzichten mee die je niet krijgt uit de reacties van individuele gebruikers.

Stap 5: productlancering

 Zodra je zeker bent dat een nieuw product meer waarde levert dan hetgeen al op de markt beschikbaar is, kan je overgaan tot de lancering. We hebben echter geleerd dat een product nooit echt ‘af’ is. Een roadmap delen met de vervolgstappen waarmee het product het komende jaar uitgebreid en geoptimaliseerd wordt helpt enorm om iedereen bij de les te houden.

Dream big, start small

Een van de belangrijkste lessen die we in ons hele innovatietraject geleerd hebben is dat je nooit de werkprocessen van je klanten uit het oog mag verliezen. Zorg ervoor dat je heel goed begrijpt welke waarde je klanten op hun beurt aan hun klanten moeten leveren, want dat is uiteindelijk het doel. Een goede vuistregel is ‘dream big and start small’: deel een groot project op in behapbare stukken. Dat geeft je ook de tijd om te leren. Daarnaast moet je altijd beseffen dat je aannames aan het testen bent waarover je het niet altijd bij het juiste eind hebt. Sta altijd open voor feedback en wees bereid om bij te sturen waar nodig.

Tot slot is ook een veilige werkomgeving heel belangrijk voor een succesvol innovatietraject. Een sfeer waarin mensen mogen falen als onderdeel van het ontwikkel- en leerproces is cruciaal. Begrijpen waarom aannames falen, leidt tot betere oplossingen. Wij proberen dus vooral veel te leren van fouten en verder te bouwen op de onderdelen die werken. Handig is ook om een plan B te voorzien, dat niet noodzakelijk alles vervangt van plan A. Flexibel zijn maar de focus houden op klanten en hoe we hen kunnen helpen is een belangrijke sleutel tot succes.

InView
Jouw kennispartner. Ontwikkeld voor én door juridisch professionals.
Versnel en vereenvoudig het onderzoeksproces, je zaakanalyse en het bepalen van je zaakstrategie.
Back To Top