Juridisch19 maart, 2019

De essentie van jurisprudentie: Decisions, Claims, Arguments & Facts

InView is na de laatste update weer een stukje slimmer geworden. We hebben namelijk het DeCAF model gelanceerd. Het DeCAF model is een tool die als doel heeft om jurisprudentieonderzoek te verkorten. Zo hopen we advocaten te helpen om beter en efficiënter te kunnen werken.  

Experimenteren met relevante feiten

Eerder experimenteerden we al met het tonen van- en filteren op feiten. Deze feiten extraheerden we, met behulp van kunstmatige intelligentie, uit uitspraken. De feedback van onze pilotgebruikers op onze experimenten luidde: “intrigerend, maar wel nog wat te breed.”

De feedback van onze pilotgebruikers luidde: “intrigerend, maar nog wat te breed”

In een zaak worden immers ontzettend veel feiten aangevoerd die niet allemaal even relevant zijn. Daarom dachten we na over hoe we nog gerichter de kern van een uitspraak kunnen weergeven. Het resultaat: het DeCAF model.

Wat is het DeCAF model?

Uit onze honderden interviews met advocaten, partners, en professional support lawyers kwam naar voren dat de volgende punten de meest essentiële elementen zijn die zij als eerste bekijken bij het scannen van een uitspraak:

  • Wat waren de verschillende eisen?
  • Wat was de beslissing van de rechter voor iedere eis?
  • Welke feiten en argumenten zijn door de rechter meegenomen in diens oordeel?

Aan de hand van deze elementen ontwikkelden wij het DeCAF model. DeCAF staat voor: Decisions, Claims, Arguments, Facts. Vertaald naar het Nederlands: beslissingen, eisen, argumenten, feiten.

Bij de feiten gaan we gerichter te werk dan voorheen: we kijken nu primair naar de feiten die door de rechter zijn benoemd en gewogen. Dat leidt tot een kleinere en relevantere set informatie.

Hoe komen we aan deze data?

Onder leiding van jurist Diederik Meijer werken we met een klein team aan het analyseren van arbeidsrecht jurisprudentie. In het begin ging dat door middel van aanstrepen op papier, maar nu het datamodel volwassen is, maken we gebruik van invoersoftware en een database die op basis van algoritmes mee leert.

Dat betekent dat het systeem zelf jurisprudentie kan analyseren en de DeCAF elementen kan extraheren. Zo kan kunstmatige intelligentie ons helpen om sneller en consistenter te analyseren.

Jurist Diederik en rechtenstudent Esra bezig met zaak analyse

Jurist Diederik en rechtenstudent Esra bezig met zaak analyse


Hoe ziet dat eruit in InView ?

InView bevat inmiddels honderden onderwerpen op het gebied van arbeidsrecht. Voor ieder onderwerp kun je informatie zien in vier heldere informatieniveaus: oriëntatie, verdiepend, jurisprudentie, en ontwikkelingen.

In de jurisprudentie tab vind je een lijst van uitspraken die relevant zijn voor het betreffende onderwerp. Sinds vandaag zie je bij sommige van de uitspraken de DeCAF elementen. In eerste instantie bestaat dit uit de verschillende verzoeken, met een indicatie van de beslissing van de rechter. Dit geeft snel inzicht in de kern van een zaak.

Maar er is meer! Per eis kun je een venster openklappen met daarin de feiten en argumenten die door de rechter zijn meegenomen in de overweging. Dit geeft aanvullende inzichten in de redenering en hoe de verschillende belangen zijn gewogen. Dat geeft je gerichte handvatten als arbeidsrecht professional.

DeCAF in actie zien? Bekijk dan het onderstaande filmpje.

Inview-logo
Bekijk video

Hoe nu verder?

We blijven achter de schermen hard doorwerken aan het analyseren van nieuwe uitspraken, met de beschreven combinatie van handmatig werk en rules-based artificial intelligence. Nieuwe uitspraken komen op dagelijkse basis beschikbaar in InView.

Daarnaast experimenteren we sinds kort met machine learning, met als doel om sneller uit te kunnen breiden naar informatie uit voorgaande jaren en nieuwe rechtsgebieden.

Naast alle technische onderdelen blijven we voortdurend in gesprek met onze pilotgebruikers. Door hun feedback weten we of deze aanpak hen helpt om sneller en beter te werken. We hebben nog veel meer plannen om advocaten verder te ondersteunen op basis van de DeCAF elementen. Denk bijvoorbeeld aan het analyseren van mogelijkheden in een zaak en het kiezen van een strategie. Zo blijft InView aan de weg timmeren.

___________________________

 

Wordt jouw kantoor een innovatiepartner?

We zijn voortdurend bezig met het verder verbeteren van InView, maar dat kunnen we niet alleen. Daarom zijn we op zoek naar een select aantal kantoren die als innovatiepartner willen meedenken over de toekomst van het juridische werkveld, en de rol van technologie en vakinformatie daarbinnen.

Innovatiepartners krijgen gratis toegang tot InView, mogen speciale workshops bijwonen en worden actief ondersteund bij het toekomstbestendig maken van hun kantoor. Daarnaast leveren ze een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van ons platform en daarmee ook aan het werkproces van hun collega’s en partners.

Meer informatie over het InView innovatiepartner programma kan opgevraagd worden via ons contactformulier.

Gerelateerde onderwerpen bekijken
InView Legal
Met InView bespaar je 20-50% tijd op je jurisprudentie-onderzoek en 10-30% tijd op het bepalen van de juiste zaakstrategie.
Wil je zien hoe je met InView tijd kan besparen?
Back To Top