Kleos law firm fee agreements 2x
Legal20 april, 2022

Benchmark Advocatuur 2021 - Eve Vlemincx

Are you worried about performance? Take a look at your culture.

Hoe advocaten zich voornemen om te groeien

Uit de whitepaper Benchmark Advocatuur 2021 blijkt dat advocaten als voornaamste groei-instrumenten de uitbreiding van cliënteel, verbetering van efficiëntie en meer factureerbare uren, aanduiden.

Het is ogenschijnlijk voor de hand liggend – maar niet bijzonder vernieuwend – om meer uren te willen presteren in de hoop zo de winst te verhogen.  Aangezien advocaten gemiddeld 8,5 uur per dag presteren en het welzijn in de advocatuur slecht scoort, hoeft het weinig toelichting dat het winstverhogend potentieel met voormelde keuzes beperkt zal blijven.  Dit geldt des te meer als men niet aan welzijn wil inboeten.

Om de klantenportefeuille uit te breiden, willen advocaten meer uit het eerste gesprek met cliënten halen.  Niet alleen staat dit haaks op de maatschappelijke rol van de advocaat maar ook op de principes van client-centricity.  Net dit laatste is nochtans een cruciaal gegeven om te zorgen voor een betere dienstverlening en bijgevolg om meer winst en groei te genereren.

Hoe advocatenkantoren zouden kunnen groeien.

Als een auto niet goed rijdt, bestaat de oplossing niet uit meer gas geven. Door te focussen op wat aan de oppervlakte schijnbaar misgaat, gaan we voorbij aan de kern van het probleem.  Daarmee blijft een groot speelveld aan échte opportuniteiten onbenut.

- De paradox van winstoptimalisatie

De paradox van winstoptimalisatie is dat het nooit het uitgangspunt kan zijn, slechts de uitkomst.  Dit brengt ons bij de businessfundamenten van een advocatenkantoor, inclusief het businessmodel en de organisatiecultuur.  Weinigen besteden daar (afdoende) aandacht aan. Integendeel zelfs: velen proberen op dezelfde manier concurrentieel te zijn.

Any organisation that is not seeking new approaches is on borrowed time.
McKinsey

- De opportuniteiten van procesoptimalisatie

Procesoptimalisatie gaat over veel meer dan dossier- en e-mailbeheer of tijdsregistratie.  Deze zijn met de huidige tech tools makkelijk realiseerbaar.  Indien men daar desondanks niet in slaagt1, dan is er vaak meer aan de hand en moet men oog hebben voor de onderliggende oorzaak, wat ons terug bij de businessfundamenten brengt.  Procesoptimalisatie heeft betrekking op alle interne processen om efficiënter te werken, inclusief de implementatie van legal tech, resource management en het verbeteren van de processen en dienstverlening op basis van objectieve data.

You don’t get paid by the hour, you get paid by the value you bring in that hour.
Jim Rohn

- Het businessmodel: work smarter, not harder 

De meerderheid van de advocaten begrijpen inmiddels de nood aan innovatie. Legal tech en innovatie worden vaak – onterecht – als synoniemen gebruikt.  50 % van alle innovaties gebeuren immers middels aanpassingen aan het businessmodel en niet door het inzetten van technologie. Toch blijkt uit deze whitepaper dat 60 % van de respondenten nog steeds een uurtarief hanteert.  Tegelijk kiest 57 % er bewust voor om minder te factureren in dossiers.  Wat voor zin heeft het om het uurtarief te verhogen en dit vervolgens artificieel te verlagen door minder uren te factureren? Deze handelswijze legt de vinger op een pijnlijke wonde, met name dat het hanteren van een uurtarief vaak geen adequaat businessmodel (meer) is.  Wie hieraan tegemoet wil komen, moet durven opteren voor radicale vernieuwing.

Innovation comes from people who take joy in their work.
W. Edwards Deming

- Organisatiecultuur: an organisation is only as strong as its weakest link  

In een discussie rond efficiëntie- en winstoptimalisatie staat de organisatiecultuur centraal.  Slechts 15% van de medewerkers voelt zich geëngageerd2. Het huidige businessmodel van de meeste advocatenkantoren staat een high-performance cultuur3 echter in de weg.  Nochtans gaat cultuur hand in hand met efficiëntie.  Een high-performance cultuur resulteert in een grotere klantentevredenheid, minder personeelsverloop, betere prestaties en kan tot drie keer meer winst genereren4.

Een performante cultuur creëert immers een vicieuze cirkel: het wordt makkelijker om het juiste talent aan te trekken, waardoor men makkelijker waarde kan creëren en dus meer winst zal genereren.

Insanity is doing the same things over and over again and expecting different results.
Einstein

Slot

Om de efficiëntie en winst binnen de advocatuur te verhogen, wordt het misschien tijd om de dingen anders te benaderen in plaats van de platgetreden paden te blijven bewandelen.  Op die manier kunnen de bestaande marktopportuniteiten benut worden en zowel de advocaten en het kantoor als cliënten zullen er wel bij varen.

Eve

Eve Vlemincx
Attorney 2.0 | Innovator & Leadership Expert for Law firms & Restructuring SME's towards organisational effectiveness & work happiness | Purposeful profit | Stanford GSB Exec Educator, Consultant & 5 Awards

“In a competitive world, it might be time to rethink to stay on top of the game. Work smarter, not harder, nor longer.“ 

1 Uit het onderzoek blijkt dat 34 % van de advocaten er niet in slaagt de helft van de gepresteerde uren te factureren.
2 State of the Global Workplace Report - Gallup
3 Een high-performance cultuur heeft bepaalde kenmerken en is geen synoniem voor goede prestaties neerzetten.  Het is niet omdat de targets behaald worden, dat er sprake is van een high-performance cultuur.
4Job Satisfaction and Employee Turnover Intention: What does Organizational Culture Have To Do With It? | Academic Commons (columbia.edu).

Whitepaper | Benchmark Advocatuur 2021

Met deze benchmark wil Wolters Kluwer bijdragen aan een representatief beeld van de Belgische advocatuur. Een taak die we niet zouden kunnen vervullen zonder de medewerking van de vele advocaten.

Back To Top