Miért elengedhetetlen fontosságú a munkájához?
 • A tartalom a jegyzői és ügyintézői munkafolyamatokhoz igazodó struktúrában jelenik meg.
 • Az egyes igazgatási területeken belül azonos a tartalom felépítése.
 • A Kjt.-ben található fontos kereszthivatkozások egy kattintással elérhetők.
 • A terméken megtalálható a Nagykommentár a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényhez, a Kommentár a munka törvénykönyvéhez és a Választójogi kommentárok.
 • A Döntvénykereső segítségével a Döntvénytár több mint 150 000 döntvénye között kereshet jogszabályhelyre, ügyszakra, ügycsoportra, lajstromszámra, bíróság és bíró nevére, lajstromozás és közzététel évére, bírósági döntés meghozatalának évére, jogi képviselő nevére, hivatal nevére, illetve tetszőlegesen megadott kifejezésre, valamint mintegy 14 000 tárgyszó segíti munkáját.
 • A Közigazgatási eljárás Navigátor folyamatábrákkal mutatja be a közigazgatási eljárásokat.
 • Közalkalmazottakkal kapcsolatos iratminták segítik a munkát.
Szintek összehasonlítása
 • Közigazgatás Jogtár® Alap
 • Közigazgatás Jogtár® Plusz (az Alap szint tartalmán felül)
 • Közigazgatás Jogtár® Prémium (a Plusz szint tartalmán felül)
 • Tematikus jogszabálygyűjtemény
 • Tematikus BH-gyűjtemény
 • Határozatok (AB, KÖF) összefoglalói
 • Jegyzék: Önkormányzati hatásköri jegyzék, Felhatalmazó rendelkezések
 • KJK-kommentár: Mötv.
 • Navigátor: Art., Kttv., Ákr. (2020)*
 • Módszertani anyag: Ket.–Ákr., Szervezet (önkormányzat), Kttv., Birtokvédelem
 • Iratminta: Ket. (Ákr.), Kttv., Közszolgálati nyilvántartás, Polgármesteri jogállás, Közfoglalkoztatotti jogviszony, Ösztöndíjas foglalkoztatás, Birtokvédelem, Anyakönyv, Polgári védelem, Hagyaték
 • Folyóirat archívum: Új Magyar Közigazgatás (2010–2013), Költségvetési gazdálkodás (2013–2016)
 • Kommentár: Lakástv., Mt. (Kártyás/Petrovics/Takács), Flt., Alaptörvény, Tbj.
 • Archivált kommentár: pl. 1952-es Pp., 1959-es Ptk., 1978-as Btk., 1988-es Be., Gt., Ctv., Cstv., Szjt., Ötv., Ket.
 • Alkotmánybírósági határozatok és bírósági döntések (BH, EBH)
 • Közel 300 szerkeszthető iratminta, és nyomtatványkitöltő Cégeditor
 • Magyar joganyagok
 • Törvényjavaslatok, indokolások és vitaanyagok
 • Tematikus gyűjtések (pl. üzemanyagárak, valutaárfolyamok, jegybanki alapkamatok, besorolási jegyzékek)
 • Egyéb joganyagok (magyar jogi bibliográfia, több mint félszáz hivatalos lap anyaga)
 • Corpus Juris Hungarici – az elmúlt ezer esztendő törvényalkotásának 10 ezer dokumentuma
 • Változásfigyeltetés
 • JogtárMobil
 • Könyv: Ingatlanjog I., Bírósági végrehajtás
 • KJK-nagykommentár: Ket., Szoctv., Itv.
 • KJK-kommentár: Kttv., Társasház tv., Gyvt., Eütv., Eüak., Választójogi és népszavazási kommentárok, Ákr., Kp., Kjt.
 • KJK-magyarázat: Hatv.
 • Jogszabálytükör: Ket.–Ákr., Kbt.
 • Navigátor: Szociális igazgatás
 • Módszertani anyag: Helyi adó mértéke településenként, Adatvédelem, Szociális és gyámügyi igazgatás, Állatvédelem, Ipar-kereskedelem, Építésügy, Elektronikus kommunikáció a közig. perekben, Közbeszerzés (2001-es Kbt., 2015-ös Kbt.)
 • Iratminta: Közalkalmazotti jogviszony, Szociális és gyámügyi igazgatás, Környezetvédelem, Építésügy, Ipar-kereskedelem, Adatvédelem, Állatvédelem, Természetvédelem, Növényvédelem, Vadászat, Közterülethasználat
 • Döntvénytár: Magyar és európai bíróságok több mint 215 000 elvi és egyedi döntése
 • Szabályzat minták Önkormányzatoknak
 • Kormányhivatali hatásköri jegyzék
 • KJK-nagykommentár: Csőd., 1952-es Pp., Mt.
 • KJK-kommentár: Szabstv., Mmtv., Köznev., Szakképzés, Evectv., Szolg.kerettv., Ptk.
 • KJK-magyarázat: Metv., Pp., Tbj., Tny., Ebtv.
 • Jogszabálytükör: Ptk., Btk., Mt., Pp.
 • Módszertani anyag: Szervezet (kormányhivatal), Kormánytisztviselői jogviszony, Államháztartási gazdálkodás, Államháztartási számvitel
 • Iratminta: Kormánytisztviselői jogviszony
 • Az Európai Unió joganyaga
 • Az európai bíróságok egyedi döntései
 • Európai jogi bibliográfia
 • Magyar–angol–német–francia jogi szakszótár teljes anyaga
A Közigazgatás Jogtár terméket jegyzőknek, önkormányzatoknak, polgármesteri hivataloknak, kormányhivataloknak és egyéb költségvetési intézményeknek ajánljuk.
*A felsorolt tartalmak a Közigazgatás Jogtár különböző szintjein érhetők el.
 • Az egyes szintek összehasonlító táblázata

  A Közigazgatás Jogtár Alap, Plusz és Prémium szintjén elérhető tartalmak és funkciók

  Alap

  Plusz

  Prémium

  Tematikus jogszabálygyűjtemény
  Tematikus BH-gyűjtemény
  Határozatok (AB, KÖF) összefoglalói
  Jegyzék: Önkormányzati hatásköri jegyzék, Felhatalmazó rendelkezések
  KJK-kommentár: Mötv.
  Navigátor: Art., Kttv., Ákr. (2020)*
  Módszertani anyag: Ket.–Ákr., Szervezet (önkormányzat), Kttv., Birtokvédelem)
  Iratminta: Ket. (Ákr.), Kttv., Közszolgálati nyilvántartás, Polgármesteri jogállás, Közfoglalkoztatotti
  jogviszony, Ösztöndíjas foglalkoztatás, Birtokvédelem, Anyakönyv, Polgári védelem, Hagyaték
  Folyóirat archívum: Új Magyar Közigazgatás (2010–2013), Költségvetési gazdálkodás (2013–2016)
  Kommentár: Lakástv., Mt. (Kártyás/Petrovics/Takács), Flt., Alaptörvény, Tbj.
  Archivált kommentár: pl. 1952-es Pp., 1959-es Ptk., 1978-as Btk., 1988-es Be., Gt., Ctv., Cstv.,
  Szjt., Ötv., Ket.
  Alkotmánybírósági határozatok és bírósági döntések (BH, EBH)
  Közel 300 szerkeszthető iratminta, és nyomtatványkitöltő Cégeditor
  Magyar joganyagok
  Törvényjavaslatok, indokolások és vitaanyagok
  Tematikus gyűjtések (pl. üzemanyagárak, valutaárfolyamok, jegybanki alapkamatok,
  besorolási jegyzékek)
  Egyéb joganyagok (magyar jogi bibliográfia, több mint félszáz hivatalos lap anyaga)
  Corpus Juris Hungarici – az elmúlt ezer esztendő törvényalkotásának 10 ezer dokumentuma
  Változásfigyeltetés
  JogtárMobil
  Könyv: Ingatlanjog I., Bírósági végrehajtás
  KJK-nagykommentár: Ket., Szoctv., Itv.
  KJK-kommentár: Kttv., Társasház tv., Gyvt., Eütv., Eüak., Választójogi és népszavazási
  kommentárok, Ákr., Kp., Kjt.
  KJK-magyarázat: Hatv.
  Jogszabálytükör: Ket.–Ákr., Kbt.
  Módszertani anyag: Helyi adó mértéke településenként, Adatvédelem, Szociális és gyámügyi
  igazgatás, Állatvédelem, Ipar-kereskedelem, Építésügy, Elektronikus kommunikáció a közig.
  perekben, Közbeszerzés (2001-es Kbt., 2015-ös Kbt.)
  Iratminta: Közalkalmazotti jogviszony, Szociális és gyámügyi igazgatás, Környezetvédelem,
  Építésügy, Ipar-kereskedelem, Adatvédelem, Állatvédelem, Természetvédelem,
  Növényvédelem, Vadászat, Közterülethasználat
  Döntvénytár: Magyar és európai bíróságok több mint 215 000 elvi és egyedi döntése
  Szabályzat minták Önkormányzatoknak
  Kormányhivatali hatásköri jegyzék
  KJK-nagykommentár: Csőd., 1952-es Pp., Mt.
  KJK-kommentár: Szabstv., Mmtv., Köznev., Szakképzés, Evectv., Szolg.kerettv., Ptk.
  KJK-magyarázat: Metv., Pp., Tbj., Tny., Ebtv.
  Jogszabálytükör: Ptk., Btk., Mt., Pp.
  Módszertani anyag: Szervezet (kormányhivatal), Kormánytisztviselői jogviszony,
  Államháztartási gazdálkodás, Államháztartási számvitel
  Iratminta: Kormánytisztviselői jogviszony
  Az Európai Unió joganyaga
  Az európai bíróságok egyedi döntései
  Európai jogi bibliográfia
  Magyar–angol–német–francia jogi szakszótár teljes anyaga
Back To Top