A Wolters Kluwer Jogszabálymagyarázatok (WKJ) néven megjelenő nagykommentárok, kompakt kommentárok és magyarázatok a megbízható és elismert szakértelmet közvetítik, építve a hagyományainkra, a szakmaiság iránti töretlen elkötelezettségünkre és kiváló, nagyra becsült szerzőinkre.

Jogszabálymagyarázataink előfizetéses konstrukcióban működő Jogtár-formátumban jelennek meg a Jogtár platformján, így rendelkeznek a Jogtár által biztosított funkcionalitással:

 • időállapotváltás 
 • paragrafus keresése 
 • keresés a jogszabálymagyarázat szövegében, lépegetés a találatok között 
 • változott bekezdések  
 • szöveghasonlítás 
 • jogszabálymagyarázatra hivatkozó dokumentumok 
 • jogszabálymagyarázatban hivatkozott dokumentumok 
 • jogszabálymagyarázat tárgyszavai 
 • kijelölés, másolás 
 • exportálás 
 • jogszabálymagyarázat nyomtatása PDF formátumban 
 • jogszabálymagyarázat kedvencekhez adása 
 • jogszabálymagyarázat releváns részeihez könyvjelző és saját jegyzet hozzáadása 

Jogszabálymagyarázataink tartalmát a jogszabályváltozásokhoz igazodóan frissítjük a Jogtár platformján. A Wolters Kluwer Jogszabálymagyarázat Jogtár-formátumára történő előfizetéssel Jogtár előfizetés nélkül is elérhető a mű a Jogtár platformján, melyhez vásárlást követően azonnal hozzáférést biztosítunk.  

A Wolters Kluwer Jogszabálymagyarázatok három típusának főbb jellemzői: 

Nagykommentár 

A jogmagyarázó műfajba tartozó nagykommentár egy adott jogszabályhoz készül, a jogszabály szerkezetét követve, szakaszonként magyarázza a jogszabály szövegét jogtudományi, jogdogmatikai kategóriákon, jogtörténeti, összehasonlító jogi fejtegetéseken, valamint jogesetek, a releváns joggyakorlat bemutatásán keresztül.

A nagykommentár műfaj fő fókuszában a kommentált jogszabályszöveg átfogó értelmezése, a szövegrészek közötti, illetve a más jogszabály szövegével fennálló logikai kapcsolat feltárása, a releváns joggyakorlat feldolgozása és a jogdogmatikai, jogtudományi megállapítások közvetítése áll.  

A nagykommentárban a szakaszokhoz készülő magyarázó szöveg a szerző által meghatározott bekezdéscímekre, valamint a kapcsolódó magyar és uniós joggyakorlat, kapcsolódó magyar és uniós jogi szabályozás szerkezeti egységekre tagolódik. 

Kompakt kommentár 

A jogmagyarázó műfajba tartozó kompakt kommentár egy adott jogszabályhoz készül, a jogszabály szerkezetét követve, szakaszonként magyarázza a jogszabály szövegét a felmerülő jogértelmezési kérdések és a joggyakorlat bemutatásán keresztül.  

A kompakt kommentár fő fókuszában a jogszabályértelmezés körében felmerülő problémák, vitatható rendelkezések és a joggyakorlat bemutatása áll.   

Ennek megfelelően a kompakt kommentár címrendszere kötött, a szakaszokhoz készülő magyarázó szöveg az „Áttekintés” (opcionális bekezdéscím), az „Értelmezéssel kapcsolatos jogi problémák”, és a „Joggyakorlat” bekezdéscímekre, valamint a kapcsolódó magyar és uniós joggyakorlat, kapcsolódó magyar és uniós jogi szabályozás szerkezeti egységekre tagolódik. 

Magyarázat 

A jogmagyarázó műfajba tartozó magyarázat egy vagy több jogszabályhoz készül, nem követi a jogszabály(ok) szerkezetét, hanem a témához kapcsolódó jogszabályokat együttesen dolgozza fel, jogtudományi kategóriákon keresztül a joggyakorlatot is beépítve értelmezi azokat.  

Tekintse meg jogszabálymagyarázatainkat!
Jogszabálymagyarázatok
Back To Top