ComplianceCorporateJog25 május, 2020

Veszélyhelyzeti eltérő építési rendelkezések

A veszélyhelyzet ideje alatt lejáró végleges építési engedély, elvi építési keretengedély, telepítési engedély vagy bontási engedély külön erre irányuló kérelem hiányában, a veszélyhelyzet megszűnésének napjától számított további egy évvel automatikusan meghosszabbodik, valamint az a végleges építési engedély, elvi építési keretengedély, telepítési engedély vagy bontási engedély, amelynek hatálya a veszélyhelyzet megszűnésének napját követő 180 napon belül jár le, külön erre irányuló kérelem hiányában ugyancsak meghosszabbodik egy évvel, de az engedély hatályának a lejáratától számítottan.
Hasonló szabályok érvényesülnek a régészeti feltárási vagy örökségvédelmi engedélyek esetében is.

Joganyag: 208/2020. (V. 15.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi eljárásokkal kapcsolatos eltérő rendelkezésekről
Módosította: –
Megjelent: MK 2020/111. (V. 15.)
Hatályos: 2020. 05. 16., 2020. 05. 31.
Megjegyzés: új jogszabály

Back To Top