Jogtar_30
JogCompliance21 március, 2023

50 az új 30! A Jogtár® 30. és a Visegrádi Munkajogi Konferencia 20. évfordulóján a jövő megoldásaira összpontosít a Wolters Kluwer Hungary

Egy kerek évfordulónak különös jelentősége van. Hát még kettőnek! Amellett, hogy ünneplésre ad okot, remek lehetőség a jövőbe tekintésre. 2023-ban két kerek évfordulónak is örvendhet a Wolters Kluwer Hungary: a digitális jogi piac úttörőjeként 30 éve indította útjára kulcstermékét, a Jogtár®at, és 20 éve szervezi a munkajoggal foglalkozók elsőszámú szakmai találkozóját, a Visegrádi Munkajogi Konferenciát.   

A Wolters Kluwer Hungary céljául tűzte ki az innovatív digitális megoldások fejlesztését, amelyekkel értéket kínál mind a különböző méretű, mind az eltérő komplexitású szervezetek számára. Szolgáltatásai az ügyfelei számára elérhetővé teszik az üzletet támogató, magas színvonalú és kreatív jogi szolgáltatások körét, támogatják a jogi kockázatkezelési és megfelelési tevékenységet az egyre gyorsabban változó és összetett szabályozási környezetben, segítséget nyújtanak a jogi erőforrások hatékony kihasználása és menedzselése területén. Épp ezért hozta létre a cég innovációs és üzletfejlesztési kompetenciacentrumát dr. Megyeri Andrea vezetésével. 

"Jogtár® – A Tudás Forrása" 

A harmincadik évfordulóra olyan szlogent választottunk, amely törekvéseinket tükrözi. „Jogtár® – A Tudás Forrása": ez azt jelképezi, hogy a Wolters Kluwer a jövőbe tekint, küldetése a Jogtáron alapuló digitális jogi ökoszisztéma kialakítása – emelte ki Kézdi Katalin a cég ügyvezető igazgatója.  

A 30 évvel ezelőtt elindult jogi adatbázisra folyamatosan olyan technológiai megoldásokat, szolgáltatásokat építünk, mint a szakmai Jogtárak, az ügyvédi irodák számára kifejlesztett praxismenedzsment szoftver, a Praetor, a jogszabályi megfelelés biztosítását segítő szoftver, a Complist, illetve a szervezetek belső szabályzataiból létrehozott Jogtár® SDB Saját Adatbázis: Szabályzattár.

A Jogtár® folyamatos megújulásra való törekvését, a mindennapokban való nélkülözhetetlenségét jeleníti meg a 30. évfordulóra készített kreatív is, amelynek témája a víz. A víz elengedhetetlen a fejlődéshez és mint ahogy a forrás táplálja a patakot, majd a folyót, úgy táplálja a Jogtár® a digitális termékeinket. Víz nélkül nincs élet! 

Innovatív megoldások a Wolters Kluwer LegalTech cégtől 


A hazai szervezetek számára 2023-ban az egyik legnagyobb feladat, hogy fejlődésüket, növekedésüket minél költséghatékonyabban alakítsák, minél gyorsabban reagáljanak környezetük változásaira.   

Ezt megfelelő technológiai támogatása nélkül 2023-ban lehetetlen elérni, és ez egy ügyvédi irodára éppúgy érvényes, mint egy kis-, közép- vagy nagyvállalatra. Jogi és üzleti információszolgáltató vállalatként, LegalTech cégként fontosnak tartjuk, hogy szaktudásunkat, több évtizedes tapasztalatunkat felhasználva olyan digitális termékeket fejlesszünk, amelyek ügyfeleink igényeit teljeskörűen lefedik. 

Milyen problémákra nyújtanak megoldást a termékeink? 

 • A szervezetek azzal szembesülnek, hogy már szinte lehetetlen követni a jogszabályi környezet változásait – úgy mennyiség, mint a komplexitás szempontjából –, miközben a jogi követelményeknek való megfelelés is egyre sokrétűbb kihívások elé állítja őket. Megoldásainkkal levesszük a vállukról ezt a terhet.
 • Folyamatosan nő a szervezeteknél lévő adathalmaz, melynek megfelelő kezelése egyre nagyobb adminisztrációs terhet ró rájuk. Megoldásainkkal számottevően csökken az adminisztrációra fordított idő.  
 • A munkaerő nem hatékony kihasználása kedvezőtlenül hat az ügyfélkapcsolatok ápolására, az ügyféligények kiszolgálására. Termékeink használatával a felszabaduló munkaidő az ügyfélkapcsolatok javítására, új ügyfelek szerzésére használható, segítségükkel gyorsabban reagálhatnak az ügyféligények változására.   
 • Megoldásaink lehetővé teszik, hogy egy felületen elérhetőek legyenek a szükséges információk. Ezekhez bármikor, bárhonnan, bármilyen eszközről hozzáférhet a szervezet.   
 • Digitális termékeink egyszerűen és hatékonyan integrálhatóak a szervezetek munkafolyamataiba. 

Korábban úgy gondolhattuk, a digitális átállás fokozatosan megy majd végbe, azonban a közelmúlt eseményei bebizonyították, hogy digitális eszközök egész sora egyik pillanatról a másikra mindennapi munkánk nélkülözhetetlen támogatója lett. A Wolters Kluwernél fontosnak tartjuk az új technológiák és az azok adta lehetőségek megismertetését. Szakértő tanácsadóink segítséget nyújtanak a választásban és a bevezetésben.   

„A szervezetekre nyomás nehezedik: az új technológiákba befektetni, megújulni és modernizálni a munkafolyamtok terén a versenyképesség záloga” – fogalmaz dr. Megyeri Andrea, a Wolters Kluwer Hungary Kft. Innovációs és Tartalomfejlesztési Igazgatója. „Fontosnak tartom, hogy a vezetők az új technológiák bevezetése mellé álljanak, időt kell szánni a szervezet belső folyamatainak áttekintésére és az igényfelmérésre, meg kell vizsgálni a technológia adta lehetőségeket, gondolni kell a szervezet felkészítésére és a tanulásra. A technológia nem önmagáért való, tudatos használata a siker kulcsa.”   

A Wolters Kluwer Hungary kiemelt digitális termékei   

 • Szakmai Jogtárak – Az Ügyvéd, Jogtanácsos, Vállalat, Közigazgatás, Adó, HR szakmai Jogtár®ak specifikus tartalmakat kínálnak, jogi adatbázisuk bárhonnan, bármikor online elérhető, naprakész és személyre szabható. A szolgáltatáscsomag kommentárokat, döntvényeket, szakmai folyóiratokat, könyveket tartalmaz, emellett iratminták, nyomtatványkitöltő Cégeditor, folyamatábrák könnyítik meg a felhasználók mindennapi munkáját.
 • Complist – A szoftver olyan funkciókat tartalmaz, melyekkel a szervezet gördülékenyen, a lehető legkevesebb adminisztrációval, kockázatmentesen tud a jogszabályi követelményeknek megfelelni. A szoftver funkciói segítségével a compliancerendszer az egész szervezetben érvényesülni tud.  
 • Praetor – Az ügyvédi irodák számára kifejlesztett praxis-menedzsmentszoftver olyan funkciókat tartalmaz, amelyek racionalizálják az adminisztrációs teendőket, tervezhetővé teszik az egyes feladatokat, biztosítják az időmenedzsmentet, a nyomon követhetőséget. A termék a legmagasabb szintű IT biztonságot nyújtja, irodán kívüli használat esetén is.   
 • SDB – A Jogtár® SDB Saját Adatbázis: Szabályzattárral olyan komplex megoldást kap kézhez a szervezet, amellyel nemcsak a különböző belső dokumentumok nyilvántartása valósul meg, de az adatbázis gondozása, frissítése sem a szervezet belső erőforrásait terheli többé.   

A digitális termékek a szervezet fejlődésével összhangban további funkciókkal, szolgáltatásokkal egészíthetők ki, ezekkel gördülékenyen összekapcsolható. Hiszünk abban, hogy a jelenlegi piaci környezetben egyetlen termék sem tud önmagában létezni, ezért fejlesztéseink során arra törekszünk, hogy lehetőséget nyújtsunk a szervezeteknek ahhoz, hogy a fejlettségi szintjük különböző szakaszában a további növekedésükhöz szükséges elemeket is megtalálhassák nálunk.   

Az alkalmazásokhoz kapcsolódó oktatásaink keretében havonta ingyenes bemutatókon ismertetjük részletesen az egyes funkciókat, ezáltal segítve ügyfeleinket abban, hogy maximálisan kihasználják munkájuk során a bennük rejlő lehetőségeket. 

Jelenlegi projektjeink közül kiemelkedik az „Okos révkalauz platform". A Pécsi Tudományegyetem ÁJK Munkajogi és Társadalombiztosítási jogi tanszékével közösen olyan innovatív foglalkoztatási, munkajogi és versenyjogi mechanizmusok fejlesztésén dolgozunk, amelyek célja a munkáltatók és a munkavállalók számára egyaránt hasznosítható digitális munkajogi ökoszisztéma kialakítása. Ez elősegíti a foglalkoztatással, munkajoggal és versenyjoggal összefüggő jogkérdések megoldását, a munkahelyi adatvédelem és versenyjogi megfelelés megvalósulását.  

Ahogy 30 évvel ezelőtt a Jogtár® forradalmasította a jogi kutatómunkát és új technológiájának bevezetésével gyökeresen megváltoztatta a jogi szakemberek munkafolyamatait, úgy legújabb fejlesztéseink, amelyek a magyar piacon egyedülálló módon már a mesterséges intelligenciát is alkalmazzák, a jövő versenyképes jogászainak és szakembereinek készülnek.  Célunk, hogy a mesterséges intelligencia megoldásokban rejlő lehetőségek felhasználásával lehetővé tegyük a gyorsabb döntéshozatalt, pontosabb elemzést, hatékonyabb dokumentumkezelést, a rendszerintegrációkkal pedig áramvonalasítsuk a jogi szolgáltatásnyújtást.   

A jövő jogászai – tehetséggondozás a Wolters Kluwernél 

LegalTech cégként fontosnak tartjuk, hogy a jövő generációját, a joghallgatókat, a pályakezdő szakembereket szaktudásunkkal, több évtizedes tapasztalatunkkal, szakmai kíváncsiságunkkal minden lehetséges módon támogassuk. Felkészítsük őket arra, hogy megállják a helyüket a digitalizálódó jogi ágazat bármely területén.   

A jubileumi év indításaként a jövő jogász generációjára összpontosítunk: támogatjuk a hallgatók hazai és nemzetközi versenyre történő felkészülését, segítünk az ismeretterjesztésben, amelynek részét képezik a jogászi hivatás sokszínűségét bemutató pályaorientációs beszélgetések is. 

 • Események a kerek évforduló évében  

Számos rendezvénnyel, szakmai találkozóval, webináriummal, érdekes szakmai cikkel, podcast adással, születésnapi akcióval és egyéb újdonsággal készülünk 2023-ra, hogy méltóan megünnepeljük a Jogtár® 30. évfordulóját.   

Rendhagyó programot tervezünk 2023. október 10–12. között a Magyar Munkajogi Konferencia 20. születésnapján is. Fókuszban az idei év legizgalmasabb témája, a 2023. január 1-jétől módosult Munka Törvénykönyve lesz.  

A rendezvényeink közül kiemelkedik az idén 6. alkalommal kiírt Wolters Kluwer Jogászdíj, amivel az a célunk, hogy a jogi szakma képviselőit olyan elismerésben részesítsük, mely az évről évre kiemelkedő egyéni és csapatteljesítményt értékeli az innováció, az ügyfélközpontúság és a szakmai példaértékűség szempontjából. A Jogászdíj 2023. november 24-én megrendezésre kerülő díjátadója zárja egyúttal a Jogtár® 30 idei rendezvénysorozatát.    

2023. évi saját rendezvényeink: 

 • Jövő Jogásza képzések:
  • Nemzetközi gazdasági szankciók  
  • Kriptoeszközök jogi és adózási kérdései  
  • Global Mobility iránytű – Okos Révkalauz  
  • Elektronikus kereskedelem jogi és gazdasági aktualitásai  
  • Digitális megfelelés: A jövő elkezdődött – Mit értünk digitális compliance alatt?  
  • Iparjogvédelem és egyetemi innováció  
  • Az ügyvédi tevékenység elméleti és gyakorlati kérdései  
 • XX. Magyar Munkajogi Konferencia 
 • Wolters Kluwer Jogászdíj 2023 

2023. évi támogatott események:  

 • Gimnáziumi pályaorientáció – a jövő jogásza   
 • ELTE ÁJK csapata 2023-ban tizenegyedik alkalommal képviselte Magyarországot a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (International Chamber of Commerce – ICC) által megrendezett Mediációs Versenyen  
 • ELTE Karriernap 2023   
 • Baker McKenzie – The New Lawyer Challenge, Magyarország innovatív joghallgatói versenye  
 • Dr. Nagy László Magánjogi Érvelési Verseny  
 • recruiTECH konferencia – Social Talent kerekasztalbeszélgetés – Global Mobility Iránytű  
 • Digital Transform 2023 – Portfolio konferencia „Digitális megfelelés: A jövő elkezdődött" 
 • Országos Alkotmánybírósági Szimulációs verseny 

A Wolters Kluwer Hungary Jogtár30 rendezvénysorozatáról és az ezzel kapcsolatos aktualitásokról folyamatosan tájékozódhat a wolterskluwer.com oldalon, valamint a LinkedIn, Facebook, YouTube oldalakon. 

Back To Top