XX. Magyar Munkajogi Konferencia

XX. Magyar Munkajogi Konferencia logo

Az idén október 10. és 12. között immár huszadik alkalommal várjuk Önöket a hagyományos helyszínen, Visegrádra. Ebben az évben különösképp igyekeztünk olyan témákat kiválasztani, amelyek minden bizonnyal felkeltik a munkajog iránt érdeklődők figyelmét.  

A munkáltatói szabályzat jogi természetével kapcsolatos kérdések jól láthatóan mind az elméleti, mind a gyakorlati szakemberek számára érdekesek, erről megszokott előadónk Berke Gyula gondolatait hallgathatjuk meg. A lehetetlenülés, mint jogi jelenség nemcsak a szűkebben vett magánjog, de a munkajog számára is problémát jelent. A szakirodalom az elmúlt időszakban ennek a kérdésnek több aspektusát is tárgyalja, jól láthatóan a kérdés igényli mind az elmélet, mind a joggyakorlat alaposabb vizsgálatát, erre most Ferencz Jácint tesz kísérletet. 

A munkajogviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményeinek a megítélése mind anyagi jogi, mind eljárásjogi szempontból több izgalmas kérdést felvet, örömünkre szolgál, hogy Halmos Szilvia bírónő elfogadta felkérésünket és általa kaphatunk útmutatást. 

A munkáltató jogos gazdasági érdekeinek védelme, különösképp az üzleti titok szempontjából roppant fontos témája a munkajognak. Ezzel kapcsolatban Tercsák Tamás ügyvéd úr előadását hallgathatjuk. 

A korábbi konferenciákon is részletesen tárgyaltuk már a kártérítési felelősség kérdéseit, most ennek sajátos tényállásait vizsgáljuk: hogyan kell helyt állnia a vezetőnek a munkáltatói jogkör gyakorlásával okozott károkért, milyen kérdéseket vet fel a munkavállaló megőrzési felelőssége, hogyan érvényesítheti kártérítésre vonatkozó igényét a munkáltató! 

Külön szemináriumon foglalkozunk a külföldről kölcsönzött munkavállaló foglalkoztatásával, a global mobility kérdéseivel, de nagy hangsúlyt kapnak az idén a kollektív munkajogi problémák is. Nyilván nem maradhat el, hogy kitérjünk az idei Mt. módosítás lényeges kérdéseire, abban a reményben, hogy már számottevő gyakorlati tapasztalattal is számolhatunk. 

Megszokott és kedvelt alkalmainkat is megtartjuk, így ezúttal is lesz pódiumbeszélgetés vitára ingerlő jogesetekről, a munkaügyi bírák elemzik a munkaügyi perek tanulságait, de Lőrincz György is folytatja elmélkedéseit és álmélkodásait a bíróságok munkaügyi ítélkezéseivel kapcsolatban. 

A már hagyományosnak tekinthető konferenciakötetben lesz olvasható az előadások szerkesztett, az adott témát bővebben tárgyaló változata.  
Videós összeállítás a a XIX. Munkajogi Konferenciáról
Interjú dr. Pál Lajossal

A 2022-es Munkajogi Konferencia támogatói:

 Bársony logo  XIX. Munkajogi Konferencia támogatói  XIX. Munkajogi Konferencia támogatói
 XIX. Munkajogi Konferencia támogatói  XIX. Munkajogi Konferencia támogatói  

 


    

Back To Top