XX. Magyar Munkajogi Konferencia

XX. Magyar Munkajogi Konferencia logo

Köszönjük a nagy érdeklődést, előadóinknak a színvonalas előadásokat, hasznos információkat és gyakorlati útmutatásokat!

2023. október 10. és 12. között immár huszadik alkalommal vártuk Önöket a hagyományos helyszínen, Visegrádra. Ebben az évben különösképp igyekeztünk olyan témákat kiválasztani, amelyek minden bizonnyal felkeltik a munkajog iránt érdeklődők figyelmét.   

A munkáltatói szabályzat jogi természetével kapcsolatos kérdések jól láthatóan mind az elméleti, mind a gyakorlati szakemberek számára érdekesek, erről megszokott előadónk Berke Gyula gondolatait hallgathattuk meg. A lehetetlenülés, mint jogi jelenség nemcsak a szűkebben vett magánjog, de a munkajog számára is problémát jelent. A szakirodalom az elmúlt időszakban ennek a kérdésnek több aspektusát is tárgyalja, jól láthatóan a kérdés igényli mind az elmélet, mind a joggyakorlat alaposabb vizsgálatát, erre most Ferencz Jácint tett kísérletet. 

A munkajogviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményeinek a megítélése mind anyagi jogi, mind eljárásjogi szempontból több izgalmas kérdést felvet, örömünkre szolgál, hogy Halmos Szilvia bírónő elfogadta felkérésünket és általa kaphattunk útmutatást. 

A munkáltató jogos gazdasági érdekeinek védelme, különösképp az üzleti titok szempontjából roppant fontos témája a munkajognak. Ezzel kapcsolatban Tercsák Tamás ügyvéd úr előadását hallgathattuk meg. 

A korábbi konferenciákon is részletesen tárgyaltuk már a kártérítési felelősség kérdéseit, most ennek sajátos tényállásait vizsgáltuk: hogyan kell helyt állnia a vezetőnek a munkáltatói jogkör gyakorlásával okozott károkért, milyen kérdéseket vet fel a munkavállaló megőrzési felelőssége, hogyan érvényesítheti kártérítésre vonatkozó igényét a munkáltató! 

Külön szemináriumon foglalkoztunk a külföldről kölcsönzött munkavállaló foglalkoztatásával, a global mobility kérdéseivel, de nagy hangsúlyt kaptak az idén a kollektív munkajogi problémák is. Nyilván nem maradhatott el, hogy kitérjünk az idei Mt. módosítás lényeges kérdéseire, abban a reményben, hogy már számottevő gyakorlati tapasztalattal is számolhatunk. 

Megszokott és kedvelt alkalmainkat is megtartottuk, így ezúttal is volt pódiumbeszélgetés vitára ingerlő jogesetekről, a munkaügyi bírák elemezték a munkaügyi perek tanulságait, de Lőrincz György is folytatta elmélkedéseit és álmélkodásait a bíróságok munkaügyi ítélkezéseivel kapcsolatban. 

A már hagyományosnak tekinthető konferenciakötetben  olvasható az előadások szerkesztett, az adott témát bővebben tárgyaló változata. 

Bízunk benne, hogy mindenki megtalálta a számára hasznos előadást és a gyakorlatba átültethető tudással távozott a konferenciáról. Örömünkre szolgált, hogy a rendezvény életében meghatározó 20. konferenciát Önökkel élhettük át mi is!

Bízunk benne, hogy jövőre újból találkozunk. Ennek reményében tesszük itt is elérhetővé a XXI. Magyar Munkajogi Konferencia előjeletkezési lehetőségét.

A XIX. Munkajogi Konferencia hangulatának bemutatása
Interjú dr. Pál Lajossal

A 2023-as Munkajogi Konferencia támogatói:

 XX. Magyar Munkajogi Konferencia szponzorok  XIX. Munkajogi Konferencia támogatói  XIX. Munkajogi Konferencia támogatói XX. Magyar Munkajogi Konferencia szponzorok 
 XX. Magyar Munkajogi Konferencia szponzorok  XIX. Munkajogi Konferencia támogatói  XX. Magyar Munkajogi Konferencia szponzorok  XX. Magyar Munkajogi Konferencia szponzorok

Microsec Logo 

     

 


    

Back To Top