Jog11 augusztus, 2021

Mi mennyit ér? - Mérlegképes könyvelők kreditszerzésének szabályai

A továbbképzési év január 1-jétől december 31-éig tart. A regisztrált mérlegképes könyvelőknek minden évben legalább 16 kreditpontot kell szerezniük. A 16 kreditpont a következő módokon szerezhető meg:

1. Képzésen való részvétellel

A továbbképzési évben az előírt 16 kreditpontból legalább 8 kreditpontot számvitel témakörben minősített továbbképzési program alapján, legalább 4 kreditpontot pedig a könyvelő regisztrációjával érintett szakterületen kell teljesíteni. Fontos tudni, hogy akinek a regisztrációja több szakterületre is kiterjed, annak valamennyi szakterületre külön-külön meg kell szereznie a 4 szakterületi kreditpontot. Államháztartási szakterületen regisztráltak részére központi tematika alapján kidolgozott képzési programok indulnak. Ilyet szervez a Wolters Kluwer is több mint 10 éve. A képzés tantermi és e-learning oktatási anyag is lehet. (ha ez az utolsó mondat a WK képzéseire vonatkozik, akkor maradhat így, ha általánosan szól, akkor az alábbit javaslom)
A képzés kontakt, online vagy e-learning formában valósulhat meg.

A képző intézmények/cégek meghirdetett programjának kreditpont értékét a minisztérium egy kreditpont-minősítési eljárás során állapítja meg.

A minősített programok közzétételre kerülnek a Kormányzati Portálon megjelölve azok szakterületi besorolását, témakör szerinti besorolását (számvitel vagy nem számvitel), kreditpont-értékét és az időszakot, amikor a képzés oktatható, elvégezhető.

Fontos szabály, hogy a képzéssel megszerzett kreditpontokról a képző intézménynek kell adatot szolgáltatnia a hatóság felé. 

2. Szakmai szervezeti tagsággal (max. 2 kreditpont)

A rendeletben meghatározott feltételek szerint 2 kreditpontra jogosultak a minősített szakmai szervezetek tagjai is. A kreditszerzés feltétele, hogy a szervezetnek a továbbképzés évében 3 hónapot meghaladóan és még az év utolsó napján is tagja. Szakmai szervezeti tagsággal évente maximum 2 kreditpont szerezhető. A tagságról a szakmai szervezet állít ki igazolást a tag részére, illetve hozzájárulás esetén lejelenti azt a hatóság felé. A továbbképzésre kötelezett közvetlenül a hatóságról nem igényelheti a szakmai szervezeti tagságért járó 2 kreditpontot.

3. Minősített szakmai kiadvány megvásárlásával (max. 2 kreditpont)

Továbbképzési évenként a továbbképzésre kötelezett kiadvány vásárlásával legfeljebb 2 kreditpontot számíthat be a továbbképzés teljesítésébe. Jó tudni, hogy egy kiadvány egy példányának előfizetése után akár három könyvelő is kérheti kreditpont elszámolását. Előfizetések esetében a kreditpont-elszámolhatóság feltétele a fél éves minimális előfizetési időszak, valamint, hogy a kiadvány vásárlásáról szóló számla kiállítása az elszámolhatósági időszakon belül történjen meg (2021. január 1. – 2021. december 31.).

Fontos szabály, hogy a képzésen való részvétellel és szakmai tagsággal ellentétben a minősített kiadványokért járó 2 kreditpont érvényesítését a regisztrált mérlegképes könyvelő maga kezdeményezi a hatóságnál. A kreditpont elszámolásának módja a következő: A továbbképzésre kötelezett az egységes Kormányzati Portálon erre a célra rendszeresített internetes felületen keresztül a minősített szakmai kiadvány megvásárlását legkésőbb a továbbképzési évet követő január 31-éig bejelenti, és a kiadvány megvásárlását igazolja.

A Wolters Kluwer Hungary valamennyi adó-számvitel témakörben megjelenő szaklapja rendelkezik akkreditációval, így a következő előfizetéssel rendelkező ügyfelek kezdeményezhetik a hatóságnál a 2 kreditpont igénylését:

A kiadvány/előfizetés megvásárlásának tényét a kapott számla elektronikus másolatának, illetve a kapcsolódó nyilatkozatnak a megküldésével kell igazolni a hatóság felé. A kreditelszámolás az adott továbbképzési évet követő január 31-ig kérvényezhető.

 
LÁTTA MÁR?
Kreditpontos
 
 adózási szaklapok
Back To Top