Jog27 augusztus, 2019

Jogszabályfigyelő: A bírósági meghagyással szembeni ellentmondás formai követelményei

Az új polgári perrendtartás jogértelmezési kérdéseinek a megválaszolására életre hívott kúriai konzultációs testület legutóbbi ülésén elfogadott állásfoglalások egyike a bírósági meghagyással szembeni bírósági tájékoztató tartalmát taglalja, konkrét szövegjavaslatot is adva. Az állásfoglalás végén ugyanakkor az ellentmondás és azzal együtt kötelezően előterjesztendő írásbeli ellenkérelem formája tekintetében is tesznek néhány kiemelésre érdemes megállapítást.

Köztudott, hogy a jogi képviselő nélkül eljáró felek a perbeli alapiratokat, így az írásbeli ellenkérelmet is formanyomtatványon kötelesek benyújtani. A bírósági meghagyással szembeni ellentmondásra ugyanakkor nem rendszeresítettek nyomtatványt. Az ellentmondás és az írásbeli ellenkérelem egyidejű előterjesztési kötelezettsége „ezért csak úgy értelmezhető és alkalmazható a jogi képviselő nélkül eljáró fél esetén, hogy ha a jogi képviselő nélkül eljáró fél kizárólag az írásbeli ellenkérelmet terjeszti elő, az tartalma alapján egyben ellentmondásnak is minősül.”

Az állásfoglalás szerint „az írásbeli ellenkérelem több rovatában (pl. 1.2., 3.3) is feltüntethetők azok az adatok, nyilatkozatok, amelyek megfelelnek az ellentmondással szemben meghatározott törvényi követelményeknek”, és amelyet –a tanácsadói testület véleményét olvasva – különösen fontos is lenne az ellenkérelem nyomtatványban szerepeltetni.

Joganyag: Új Pp. konzultációs testület 74. számú állásfoglalása
Módosította: –
Megjelent: www.kuria-birosag.hu/hu/uj-pp-jogert
Hatályos:
Megjegyzés: 2019. június 14-ei konzultációs testületi ülésén elfogadott állásfoglalás

Kapcsolódó témák keresése
Online Kreditpontos Jogtárképzés
A Jogtár® 
felépítése és működése
Ingyenes, 4 kreditpontos online képzés a Jogtár® használatáról
Back To Top