Business people sitting in boardroom and working together at new strategy plan. Group of leader and businesspeople in a meeting at office. Senior executive with his team working in a conference room.
Skat & Økonomioktober 03, 2023

Sådan lykkes digitalisering i praksis

Digitalisering er på alles læber lige nu. Men hvordan lykkes den i praksis? Peter Alnor, Director Product Management hos Wolters Kluwer, giver nogle hurtige tips.

Peter AlnorVi er lige nu i en periode med ændringer, som er beskrevet som den fjerde industrielle revolution. Digitaliseringsprocesser er i gang i virksomheder og organisationer i alle brancher rundt om i verden. 

Regnskabs- og revisionsbranchen er ingen undtagelse, men tværtimod et eksempel på en branche, som påvirkes ekstra meget af digitaliseringen fordi den består af en stor del administrative opgaver. 

Men digitalisering bliver ofte et buzzword, som anvendes i generelle termer og uden uddybende forklaring. Hvad betyder det i praksis? Peter Alnor, Director Product Management hos Wolters Kluwer, giver nogle eksempler på, hvordan digitalisering kan anvendes i regnskabs- og revisionsbranchen.

Standardisering

”Digitalisering handler i høj grad om standardisering af alt fra processer til værktøjer og leverancer,” siger Peter.

Som navnet antyder, betyder standardisering, at ting håndteres på en forud fastlagt måde. Når en proces håndteres digitalt, bliver den udført på nøjagtig samme måde hver gang til forskel fra en manuel proces, som giver plads til udsving i håndteringen. Den digitale proces skaber en forudsigelighed, som fører til effektivitet og samtidig nedsætter risikoen for fejl. Med tiden fører det til højere produktivitet og lavere omkostninger.

Hvad kan vi digitalisere?

Næste skridt bliver at identificere, hvilke processer der kan digitaliseres, og hvad der tilfører størst værdi.

”Datasikkerhed og et tættere samarbejde mellem revisor og kunde er to gode eksempler,” siger Peter. ”Det kan for eksempel handle om at begynde at anvende digitale signaturer og en klientportal til deling af dokumenter med kunder og medarbejdere.”

Effektivt digitalt samarbejde er vigtigt

I de fleste brancher er samarbejde vigtigt og et enklere og mere effektivt samarbejde med medarbejdere og eksterne partnere – for eksempel kunder – bliver centralt i en digitaliseringsproces. I revisionsbranchen håndteres en stor mængde dokumenter og bilag, og derfor får muligheder for digitalt samarbejde og informationsudveksling ekstra stor betydning. Det er også noget, som i vid udstrækning efterspørges af branchens kunder.

”En kundeportal er en afgørende del af digitaliseringen af revisionsbranchen,” siger Peter.

En kundeportal er ikke kun til dokumentdeling

Det er naturligvis et centralt element i digitaliseringspuslespillet at dele dokumenter nemt og fleksibelt. Men ud over det er der også store udviklingsmuligheder, mener Peter.

”Kundeportaler og andre digitale samarbejdsværktøjer er ikke kun en metode til at dele filer med hinanden. De kan også bidrage til vigtig viden om kunderne i form af data og indsigt og dermed øge kundeværdien yderligere,” siger Peter.
Eksempler kan være at hjælpe kunderne med at identificere mønstre i deres arbejdsprocesser og hjælpe dem med at blive mere effektive. Kundeportalen bliver også en naturlig kanal, hvor revisor regelmæssigt kan dele denne type viden med kunden.

Vil du vide mere?

Wolters Kluwer tilbyder et digitalt økosystem af hybrid og cloud-baserede programmer, så du kan hjælpe dine kunder nemt og effektivt. 
Samarbejd smidigt med dine kunder med Capego Teamwork Standard og Plus
Signer dokumenter digitalt med Capego SmartSign
Håndter fakturaer digitalt på tværs af bogføringssystemerne med Capego SmartFlow
Indsend skat og regnskaber digitalt med Skat Nova og Årsafslutning
Automatiser og gør dine rapporteringer til kunder til en AHA-oplevelse med Capego Finsit

 
Peter Alnor
Scandinavian Director, Technology Product Management og Managing Director for Wolter Kluwer Danmark.
Peter er Scandinavian Director, Technology Product Management og Managing Director for Wolter Kluwer Danmark. Han er ansvarlig for Wolters Kluwer cloud transformation, udvikling og implementering af forretningsstrategi med mere.
Back To Top