Business woman collaborating
Skat & Økonomioktober 08, 2023

Sådan sikrer du, at du overholder hvidvaskloven og undgår bøder

Hvad siger den danske lovgivning egentlig om, hvilket ansvar et regnskabs- eller revisionsfirma har for at opdage en kriminel virksomhed? Her forklarer vi, hvilke forpligtelser du har i forhold til at opdage hvidvask og finansiering af terrorisme, og hvordan du reducerer risiciene for bøder.Virksomheder i regnskabs- og revisionsbranchen er nødt til at arbejde aktivt for at undgå at blive udnyttet af personer, som ønsker at hvidvaske penge eller finansiere terrorisme. Desuden har virksomhederne pligt til at informere Hvidvasksekretariatet i tilfælde af mistanke om lovovertrædelser. Det kræver den danske lovgivning.

– Hvis penge flyder gennem en virksomhed for senere at finansiere terrorisme, betyder det ikke nødvendigvis, at virksomheden aktivt medvirker til terrorfinansiering. Ifølge samme logik er aktører, som ved en fejl muliggør hvidvask ikke per definition medskyldige. Men rent juridisk har regnskabs- og revisionsvirksomhederne et stort ansvar for, at ulovlige mål og hensigter af denne type ikke skal kunne realiseres, siger Mikkel Toftlund, Lead Technology Product Manager hos Wolters Kluwer i Skandinavien.

Hvis kravene ikke efterleves, risikerer virksomheden at blive opkrævet en stor bøde eller tvinges til at indstille deres virksomhed helt – også selvom de har haft de bedste intentioner. Så hvilke krav er der egentlig til branchens aktører?

Dette forventes af regnskabs- og revisionsbranchens aktører

Generel risikovurdering

Først og fremmest er det vigtigt at gennemføre en generel risikovurdering. Hvidvasksekretariatet under Anklagemyndigheden er kontrolorgan for revisionsvirksomheder og foretager løbende undersøgelser. I flere af de tilfælde, hvor Hvidvasksekretariatet har udstedt bøder til revisionsvirksomheder, har beslutningen været baseret på en manglende risikoanalyse. Virksomhederne har altså ansvar for at granske kundernes forretning, produkter, tjenester og eventuelle geografiske risikofaktorer. På baggrund af en sådan granskning skal virksomheden vurdere risikoen for at blive udnyttet til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Kundekendskab

Mikkel Toftlund understreger, at godt kundekendskab er en central del af at kunne foretage en generel risikovurdering.

– Virksomheder i den finansielle sektor forventes at have kendskab til alle sine kunder på en sådan måde, at de kan foretage en kvalificeret vurdering af risikoen for hvidvask, siger Mikkel Toftlund.

Spørgsmål, der skal kunne besvares, er f.eks.:

 • Hvad hedder kunden?
 • Kan vedkommende identificeres?
 • Kan de reelle ejere identificeres?
 • Er nogle i selskabet politisk eksponerede personer eller nærtstående til en PEP?
 • Er kunden etableret i et land udenfor EØS, som af EU-Kommissionen er identificeret som højrisiko-tredjelande?
 • Har kunden en usædvanlig ejerstruktur?
 • Har virksomheden en usædvanlig koncernstruktur?

Revisionsvirksomheden skal derefter vurdere om der er nogle risikofaktorer i forbindelse med en kunde.

Rapportering og uddannelse

Virksomheder inden for regnskabs- og revisionsbranchen skal også have rutiner og retningslinjer for overvågning og rapportering.

– Som virksomhed i branchen er det vigtigt, at du udarbejder klare retningslinjer for, hvordan reglerne skal overholdes, siger Mikkel Toftlund.

For at skabe de rette forudsætninger for at kunne leve op til de krav, der stilles til revisionsvirksomheden, skal medarbejdere uddannes i emnet. Derefter skal du og dine kolleger sammen holde øje med kundernes aktiviteter. Hvis I opdager mistænkelige afvigelser, er I forpligtet til at underrette Hvidvasksekretariatet, der har til opgave at fungere som Danmarks FIU (Financial Intelligence Unit).

Fakta: Kravene kort fortalt

 • Hvidvaskloven blev vedtaget i 1993 og opdateret i 2021 i overensstemmelse med EU’s hvidvaskdirektiv.
 • Loven bygger på anbefalinger fra den mellemstatslige organisation FATF (Financial Action Task Force).
 • Hvem har ansvar for at overholde direktivet? Alle virksomheder inden for finanssektoren, såsom banker og revisions- og regnskabsfirmaer.
 • Hvidvasksekretariatet under Anklagemyndigheden er kontrolorgan for regnskabs- og revisionsvirksomheder
 • Virksomhedernes forpligtelser:
  - Generel risikovurdering
  - Kundekendskab
  - Rapportere mistænkelige afvigelser til Hvidvasksekretariatet
  - Udarbejde en plan for regeloverholdelse
  - Sørge for, at personalet får den rette uddannelse i emnet.
Mikkel Toftlund
Lead Technology Product Manager
Lead Technology Product Manager hos Wolters Kluwer og har det overordnede ansvar for Wolters Kluwers produktportefølje i Danmark.
Back To Top