hands keyboard calculator glasses
Skatt & Ekonominovember 27, 2020

Viktigt att tänka på inför koncernbokslutet

Efter:Thomas Jacobsson, koncernredovisningsexpert

Snart är det bokslutstider och för dig som också ska upprätta koncernbokslut, är det extra viktigt att vara väl förberedd.

Koncernbokslut måste enligt årsredovisningslagen upprättas om mer än ett av nedanstående villkor är uppfyllda:

 • Fler än 50 anställda (medeltal)
 • Mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning
 • Mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning

Här kan du läsa mer om kraven på koncernbokslut >>

Checklista inför koncernbokslutet

Vi har gjort en checklista över sådant som kan vara viktigt att tänka på när du ska göra koncernbokslut och koncernredovisning i Wolters Kluwers programvaror för koncernredovisning.

 • Lär dig programvaran i god tid innan du ska börja jobba i programmet. Om du är ny användare är det avgörande för om du ska kunna jobba effektivt. Vi tillhandahåller olika typer av utbildningar som du hittar här. >>
 • Om det skett förändringar i ägandet under året behöver detta dokumenteras.
 • Planera och samordna arbetet i koncernen för att underlätta för den som ska göra koncernredovisningen.
 • Lägg interna fordringar och skulder på separata konton för att underlätta elimineringen. Avstämning av interna mellanhavanden kan förberedas i god tid.Använd samma kontoplan i de olika bolagen och undvik att använda samma kontonummer för olika ändamål i olika bolag.
 • Använd samma typer av noter i de olika bolagen. Noterna i Koncernprogrammet summeras automatiskt om de har samma namn och är av samma typ/struktur.
 • Vid utländska dotterbolag, ta fram och lägg in valutakurserna som ska användas för året.

Ska du upprätta koncernbokslut för första gången?

Då behöver du vara ute i extra god tid och även förbereda dessa två punkter:

 • Upprätta koncernredovisning även för jämförelseåret och även för 2 år bakåt för att kassaflödesanalysen ska bli korrekt. Detta kan du göra innan bokslutssäsongen drar igång.
 • Ta fram underlag för förvärvanalyser. Det du behöver ta fram är förvärvspris samt värdera koncernföretagens tillgångar och skulder vid förvärvet. Detta för att kunna fastställa ev. övervärden och beräknad avskrivningstid på dessa. För utländska dotterföretag behöver också fastställas kursen vid förvärvet.

Lycka till!

Thomas Jacobsson, koncernredovisningsexpert
Back To Top