Business coworkers working together at office
Skatt & Ekonomifebruari 10, 2023

Få bättre kundkännedom och undvik penningtvätt

Som redovisnings- och revisionsbyrå har du en skyldighet att känna din kund, göra riskbedömningar och bedriva ett aktivt arbete mot penningtvätt. I den här artikeln berättar Maria Johansson, expert på KYC på Wolters Kluwer, vad du behöver göra för att följa lagen om penningtvätt i arbetet med kund.

Maria JohanssonDet är viktigt att ha kunskap om vilka regler som finns och att säkerställa att reglerna följs. Men hur gör man det? I fall som rör penningtvätt så kan konsekvenserna bli stora, även om det rör sig om ett ärligt misstag. 

– Kraven på redovisnings- och revisionsbyråer samt andra finansiella verksamheter är omfattande och oerhört viktiga att ha koll på, säger Maria Johansson på Wolters Kluwer.

Steg för steg – det här förväntas av dig

  • Företag i redovisnings- och revisionsbranschen måste göra en bedömning av risken att deras tjänster inte används för penningtvätt.
  • Rutiner och riktlinjer gällande kundkännedom och rapportering måste vara på plats.
  • Anställda ska utbildas inom penningtvättslagen och vilka riktlinjer förtaget har för att följa den.
  • Verksamheten ska ha gedigen kunskap om sina kunder och deras angelägenheter för att minimera risken att verksamheten används till penningtvätt eller för att finansiera terrorism.
  • Det åligger företaget att granska kundens transaktioner för att upptäcka potentiell penningtvätt, säkra kundens identitet löpande och minska risken för andra oegentligheter.
  • I händelse av att en misstänkt transaktion identifieras hos kund ska det rapporteras till Finanspolisen, även om det bara gäller en misstanke och bevis saknas.

Redovisningsbranschen genomgår just nu en teknikrevolution där digitala och delvis automatiserade KYC-lösningar (Know Your Customer) är verktyg som hjälper till att säkerställa regelefterlevnad.

– De höga krav som ställs försvårar möjligheten att tvätta pengar och komma undan med det. Däremot kan kraven upplevas som komplicerade för en redovisningsbyrå att efterleva. Arbetet underlättas om man har hjälp av ett pålitligt digitalt stöd inom KYC, som ger den regelefterlevnad alla bör eftersträva. Ödesdigra konsekvenser kan undvikas på ett sätt som är både tids-och kostnadseffektivt, säger Maria Johansson.

Vill du lära dig mer?

Kraven i korthet

- Penningtvättslagen (2017:630) har sin grund i EU:s penningtvättsdirektiv.
- Lagen bygger på rekommendationer från den mellanstatliga organisationen FATF (Financial Action Task Force).
- Vilka har ansvar att följa direktiven? Alla verksamheter inom finanssektorn, såsom banker samt revisions- och redovisningsbyråer.
- Tre av Sveriges länsstyrelser (Stockholm, Västra Götaland och Skåne) ansvarar för kontrollen av redovisningsbyråerna. Revisionsbyråerna har Revisorsinspektionen som kontrollorgan.
- Misstänkt brottslig verksamhet rapporteras till FIPO (Finanspolisen).
- Verksamheternas förpliktelser:
•  Allmän riskbedömning
•  Kundkännedom
•  Rapportera misstänkta avvikelser till Finanspolisen
•  Utforma en plan för regelefterlevnad
•  Se till att personalen får rätt utbildning i ämnet

Maria Johansson
Produktspecialist
Back To Top