full-width-hero_tax-talks-podcast_3840x960.jpg
Skatt & Ekonomioktober 19, 2023

#2: Undvik risker kopplat till penningtvätt 

Move On Ekonomipodd diskuterar temat penningtvätt och vikten av att känna sin kund. Gäst är Daniel Eriksson, civilekonom och jurist specialiserad på finansiell reglering och efterlevnad.

Dagens fokus ligger på hur man kan gå från utsatt till insatt, det vill säga hur man som redovisningskonsult egentligen ska skydda sig från risker kopplade med penningtvätt. Vi går igenom vilka risker som finns, vilken roll kontanthantering spelar och om det egentligen spelar någon roll att sluta med kontanter för att förhindra ekonomisk brottslighet och penningtvätt. 
Här hittar du en inspelning av vårt populära webbinarium om penningtvätt.

Dagens gäst: Daniel Eriksson, civilekonom och jurist specialiserad på finansiell reglering och efterlevnad

  • Daniel går igenom allmän riskbedömning och vad som räknas som högriskkunder.  
  • Han berättar om exempel från verkligheten, vilka branscher är mer troliga att användas i penningtvätt och när man riskerar sanktionsavgifter.
  • Han pratar också om kundkännedom, vems ansvar det är att pengar inte blir tvättade och hur du skyddar dig själv genom att känna din kund. 
    Läs mer om KYC och PTL här.
Lyssna Här


Tidsstämplar

[2:40] Daniel förklarar hur det eskalerade våldet i nyheterna är kopplat till utbredd ekonomisk brottslighet och hur kriminella nätverk nu startar företag med laglig verksamhet för sina illegala affärsområden.

[5:28] Vad är det mest osannolika ställen man kan tänka sig att hitta penningtvätt, och hjälper det egentligen att sluta med kontanter?

[6:55] Redovisningskonsulter, jurister och välfärdstjänster kan alla vara möjliggörare till penningtvätt.  

[9:40] Allmän riskbedömning: viktigt att analysera vilka tjänster en brottsling skulle vilja använda och ställa fler frågor. Vet du inte vilka risker du är utsatt för som redovisningskonsult är det omöjligt att vidta rätt åtgärder.

[14:41] Kundkännedom skyddar dig som byrå och redovisningskonsult från konsekvenser och sanktionsavgifter förknippade med penningtvätt. 
Läs mer om KYC här.  

[15:34] Redovisningskonsulter har unik möjlighet att få insyn i den typen av bolag som skulle kunna användas av organiserad brottslighet, och kan vid misstanke kontakta finanspolisen.  

[17:59] Högriskbranscher - vad ska man hålla utkik efter som redovisningskonsult för att förhindra penningtvätt?

[20:37] Tre snabba frågor med Daniel Eriksson.

[21:52] Svar på tidigare gäst Mattias Segerbrands fråga: Vad är det minsta jag behöver göra för att slippa sanktionsavgifter?

[24:37] Varför är revisorer eller revisionsbyråer mindre övervakade än redovisningskonsulter?

[25:30] Medverkande till näringspenningtvätt kan redovisningskonsulter också göra sig skyldiga till genom att ta för höga risker, även när det inte gäller brottsliga pengar.  

[28:01] Penningtvättbrott och hur verksamheter utnyttjas för att intäkter ska se ut att komma från legitima källor.

[30:51] Tre avslutande råd.

[32:40] Fråga till nästa avsnitts gäst Alexandra Wallerius på temat skatt och årsslut. 

Back To Top