förmånsbeskattning
Skatt & Ekonomimaj 06, 2020

Tillfälligt slopad förmånsbeskattning för parkering och gåvor till anställda

Efter:Jan-Erik Persson, Skattejurist

Tillfällig skattefrihet för parkeringsförmån vid arbetsplatsen och skattefria gåvor upp till 1.000 kronor är två nya förslag som regeringen och dess samarbetspartier Liberalerna och Centerpartiet lämnat.

Förmån av fri parkering vid arbetsplatsen

Att få parkera gratis eller till ett pris lägre än marknadsvärdet vid sin arbetsplats innebär normalt att en skattepliktig parkeringsförmån uppkommer. Nu har regeringen lämnat ett förslag som innebär att denna förmån tillfälligt ska vara skattefri. Skattefriheten ska gälla retroaktivt från och med april och resten av året och gäller alla yrkesgrupper och i hela landet. Syftet är minska smittspridningen i samhället genom att underlätta för de som behöver ta sig till och från arbetet utan att öka trängseln i kollektivtrafiken.

Skattefria gåvor till anställda

Gåvor från en arbetsgivare till en anställd är oftast skattepliktiga. Undantag finns i form av skattefria jul-, jubileums- och minnesgåvor. Nu föreslår regeringen även en tillfällig skattefrihet för gåvor upp till ett värde på 1.000 kronor per anställd som arbetsgivare kan ge till sina anställda.

De nya reglerna föreslås gälla från och med juni och fram till årets slut. Bakgrunden till förslaget är att många företag och kommuner har uttryckt en vilja att hjälpa till för att lindra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av coronaviruset. Genom de skattelättnader som nu föreslås kan de anställda få till exempel presentkort för att handla och därigenom stödja det lokala näringslivet.

Ikraftträdande

Regeringen kommer att överlämna förslagen i en extra ändringsbudget.

Kommentar

Dessa två förslagen från regeringen och dess samarbetspartier välkomnas sannolikt av många arbetsgivare och anställda. Grupper i samhället som dagligen måste ta sig till sina arbetsplatser exponeras ju mindre för risken att bli smittade om man kan ta bilen till arbetsplatsen istället för kollektivtrafiken. Återstår och se om även trängselskatten i Stockholm och Göteborg slopas tillfälligt som en ytterligare åtgärd.

Vad gäller det tillfälliga förslaget om skattefria gåvor så gäller det eventuella gåvor från arbetsgivare. Det förekommer gåvor från exempelvis restauranger till sjukhuspersonal i form av matpaket. Utgivare av förmånen är då restaurangen som inte är arbetsgivare till mottagaren och som inte omfattas av skattefriheten. Sannolikheten att Skatteverket under rådande omständigheter fattar beskattningsbeslut i dessa fall får nog bedömas som ganska liten.

© Författarna och Wolters Kluwer Scandinavia AB
Att mångfaldiga innehållet i denna artikel, helt eller delvis, utan medgivande av Wolters Kluwer Scandinavia AB, är förbjudet enligt lagen (1960:729 ) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande, såsom exempelvis tryckning, kopiering, ljudinspelning liksom elektronisk återgivning eller överföring.

Artikeln är publicerad i nyhetshetsjänsten Skatteinformation från Wolters Kluwer.

Jan-Erik Persson, Skattejurist
Skattejurist
Back To Top