girl with laptop and a measuring tape around her neck
Skatt & Ekonomi2021-02-22 00:00:00

Skräddarsy dina rapporter i finsit

Vill du enkelt och säkert kunna ta fram en rapport som inte ser ut som en klassisk resultaträkning? Eller skapa en rapport som är anpassad efter ditt företags specifika behov och slippa använda Excel? 

I finsit finns en rapporteditor med vilken du kan skapa helt egna rapportmallar som automatiskt populeras med siffror från din redovisning. Du bestämmer själv vad rapporten ska innehålla; utfall, avvikelser, R12, budget, projekt, kostnadsställen etc. Siffrorna som visas för läsaren styrs av periodval, inställningar och den inlästa bokföringsdatan. 

Bygg rapporten i finsits rapporteditor

Du bygger din rapport genom att addera kolumner och rader. Du har också olika övergripande inställningsalternativ, där du väljer vilken detaljnivå rapporten ska visas på, till exempel om du vill ha med konton och decimaler.

 Skraddarsy rapporter i finsit 

Anpassa rader och kolumner

När du lägger till rader och kolumner, väljer du vilken typ av rad/kolumn det ska vara och hur de ska visas genom olika inställningar. Du kan markera en periodkolumn och välja vilken period den ska visa. Du kan också välja att visa budget och rullande utfall, till exempel R12. Vill du ha en rapport som visar flera perioder för att kunna jämföra, är det enkelt att lägga till flera periodkolumner och kolumner som visar differenser mellan olika perioder. Både i kronor och procent. På raderna kan du också lägga formler, skapa grupper, repetera och lägga in nyckeltal.

Läs mer om alla funktioner i manualen på supportsidan

Spara rapportmallen

När du har sparat din rapportmall så skapas rapporten automatiskt upp för alla perioder som du har importerade i finsit. Du behöver alltså inte göra något för att rapporten ska skapas för nästa månad som du importerar bokföring för, eller för att se rapporten med historiska värden. Dessa rapporter finns automatisk skapade och tillgängliga i rapportarkivet. Med finsits lösning på rapporter slipper du således tidsödande instansning i Excel och minimerar risken för fel.

Om du har byggt en rapportmall kan du återanvända den i ett annat företag. Du exporterar i så fall ut din mall och importerar mallen i ditt andra företag i finsit. Självklart kan du också ta ut din rapport till Excel eller PDF om du vill det.

Synlig för kundanvändare

Funktionen ”Synlig för kundanvändare” återfinns direkt i högermenyn när du öppnar en Skräddarsydd rapport. Detta är en inställning där du kan välja om din skräddarsydda rapport ska vara synlig för kundanvändare eller inte. Det gäller oavsett kundanvändarens behörighetskategori. Funktionen kan till exempel vara bra om du håller på att bygga en rapport och inte vill att den ofullständiga rapporten ska vara synlig för kundanvändaren. Funktionen kan också användas om du tycker att rapporten enbart är för internt bruk.

Är du intresserad av att lära dig mer? 

Anmäl dig till vår kurs Lär dig bygga skräddarsydda rapporter i finsit 27 maj! >> 

Mer information om våra webbkurser >> 

Läs mer om hur du kan skräddarsy dina rapporter i vår heltäckande manual >>

Läs mer om finsit här >>