girl with laptop and a measuring tape around her neck
Skatt & Ekonomifebruari 22, 2021

Skräddarsy dina rapporter i finsit

Vill du kunna skräddarsy en rapport, så att den inte ser ut som en klassisk resultaträkning? Eller skapa en rapport som är anpassad efter ditt företags specifika behov eller rapporteringskrav med uppföljning, kostnadsställen eller projekt?

I finsit finns en rapporteditor med vilken du kan skapa helt egna rapportmallar som populeras med siffror från din redovisning. För att underlätta rapportdesignen ser du utfallet för rapporten direkt i gränssnittet när du bygger rapporten. Siffrorna som visas för läsaren styrs av periodval, dimensionsval, inställningar och den senast inlästa bokföringsdatan. 

Bygg rapporten i finsits rapporteditor

Du bygger din rapport i rapporteditorns vita fält. Det gör du genom att använda menyvalen Addera kolumn och Addera rad. Du har också olika övergripande inställningsalternativ, där du väljer vilken detaljnivå rapporten ska ha vad gäller till exempel konton och decimaler.

 screenshot finsit rapporteditor  

Radtyper, kolumner och anpassningar

Du använder dig av olika rad- och kolumntyper när du bygger din rapport och gör inställningar för dessa. Du kan till exempel markera en periodkolumn och välja vilket kostnadsställe eller projekt den ska visa. Finns det budget inläst kan du ställa in om den ska synas eller inte. Vill du ha en rapport som visar flera perioder för att kunna jämföra, är det enkelt att lägga till flera periodkolumner och kolumner som visar differenser mellan olika perioder och avvikelse mot budget. Du kan även disponera om dina rader och kolumner genom att markera rubriken i raden eller kolumnen och dra och släppa dem där du vill ha dem.

Det finns en mängd olika funktioner för att få rätt utseende på dina rader och kolumner, som att lägga in formler, repetera inställningar, gruppera rader och lägga till nyckeltal. Nyligen lanserades också en ny kolumntyp, en formelkolumn, som ökar möjligheten att bygga formler och exempelvis bygga en prognoskolumn.

Läs mer om alla funktioner för att bygga rapporter i manualen på supportsidan

Spara rapportmallen

Rapporten som du har byggt sparas i arkivet för Skräddarsydda rapporter och skapas automatiskt upp för både historiska perioder och nästkommande perioder.  Rapporten är också en mall som du kan exportera och importera i ett annat företag. På det sättet kan du enkelt återanvända en rapport som du har byggt.

Är du intresserad av att lära dig mer? 

Anmäl dig till vår kurs Lär dig bygga skräddarsydda rapporter i finsit 27 maj! >> 

Mer information om våra webbkurser >> 

Läs mer om hur du kan skräddarsy dina rapporter i vår heltäckande manual >>

Läs mer om finsit här >>

Back To Top