Close up image of woman typing on macbook, pink shirt, Q3 2021, TAA NA US - Preparer
Skatt & Ekonomifebruari 08, 2022

Skattereduktion för inventarier anskaffade 2021

Efter:Camilla Einarsson, redovisningsexpert

Redovisar du enligt K3 och kommer att ha rätt att göra avdrag för inventarier anskaffade under 2021? Missa då inte att du i redovisningen för 2021 sannolikt ska redovisa en uppskjuten skattefordran och skatteintäkt avseende skattereduktionen.

I oktober 2021 antog Riksdagen en tillfällig lag om Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade under år 2021. Reglerna innebär att företag har rätt till en skattereduktion om 3,9 procent av anskaffningsvärdet för inventarierna anskaffade under räkenskapsår 2021. Detta under förutsättning att inventarierna finns kvar vid utgången av år 2022, eller det beskattningsår som avslutas närmast efter 31 december 2022.

Med regelverkets utformning kommer skattereduktionen att bli en parameter först i inkomstdeklarationen avseende beskattningsår 2022, eller det beskattningsår som avslutas närmast därefter. Med andra ord påverkas inte den aktuella skatten avseende 2021.

Men, du som följer K3-regelverket eller IFRS, ska redan 2021 redovisa en uppskjuten skattefordran och uppskjuten skatteintäkt år 2021. Detta under förutsättning att allmänna krav för att redovisa en uppskjuten skattefordran är uppfyllda, samt att företaget förväntas uppfylla kraven för att nästkommande år erhålla skattereduktionen. Läs gärna mer i Balans fördjupning, Tillfällig skattereduktion för inventarier – så ska det redovisas.

Enligt K2 får uppskjuten skatt inte redovisas. Det innebär att redovisning av skattereduktionen görs först 2022, när den aktuella skatten beräknas och redovisas.

Detaljerad vägledning kring regelverket finns på Skatteverkets webbsida.

Camilla Einarsson, redovisningsexpert
Back To Top