Skärpta regler för byråanstånd 2020
Skatt & Ekonomijanuari 21, 2020

Skärpta regler för byråanstånd 2020

Efter:Alexandra Wallerius, skattejuristJohnny Lundgren, Produktchef Skatt

Reglerna för att få det förmånligaste byråanståndet har skärpts inför deklarationsinlämningen 2020. Redovisning och inbetalning av helårsmoms påverkas dock inte.

Förutsättningen för att få lämna deklarationen den 15 juni är att hela inkomstdeklarationen lämnas digitalt. Byråanståndet ger också rätt att lämna momsdeklaration, och att betala momsen, senast den 26 juni. Det gäller oavsett om inkomstdeklarationen lämnas digitalt eller inte.

Tänk på att låg kostnadsränta beräknas på beloppet moms att betala, från den 13 maj 2020 till att beloppet är bokfört på skattekontot.

Byråanstånd - Leveranstidpunkter 2020

Den som i en näringsverksamhet hjälper fysiska personer eller dödsbon att upprätta inkomstdeklarationer får ansöka om byråanstånd hos Skatteverket, enligt 36 kap. 3 § Skatteförfarandelagen (2011:1244).

För deklarationerna 2020 gäller följande datum:

  • Deklarationer som lämnas digitalt ska ha kommit in till Skatteverket senast den 15 juni 2020
  • Deklarationer som inte lämnas digitalt ska ha kommit in till Skatteverket den 18 maj 2020.

För att få tillämpa det senare datumet krävs från och med i år att hela deklarationen lämnas digitalt, alltså även huvudblanketten.

Digital inlämning

I skrivelsen beskriver Skatteverket hur den digitala inlämningen kan ske:

”Som byrå lämnar ni enklast in hela deklarationen (huvudblanketten, bilagorna och övriga upplysningar) i Skatteverkets e-tjänst Filöverföring. Kunden signerar sedan deklarationen på Mina sidor.

Är du deklarationsombud för din kund kan även du signera deklarationen på Mina sidor. Som deklarationsombud finns också möjligheten att lämna hela deklarationen i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 istället för i e-tjänsten Filöverföring om du föredrar det”

Anstånd kan vägras

Skatteverket avslutar skrivelsen med att påminna om att deklaranter som under de senaste åren, utan godtagbar förklaring, varit försenade med deklarationsinlämnandet inte bör medges byråanstånd. I stället bör ett lämpligt avpassat enskilt anstånd medges. Om byrån på något annat sätt misskött tidigare anstånd, får anstånd vägras.

Fullständig guide

På Wolters Kluwer har vi tagit fram en fullständig guide till hur byråanstånd går till. Guiden hittar du här >>
En artikel om Byråanstånd 2020 finns i nyhetshetsjänsten Skatteinformation från Wolters Kluwer. 

Back To Top