Jens Malm på Revisionären
Skatt & Ekonomijuni 08, 2020

Så stärker du ditt företags likviditet

Text: Jens Malm     Foto: Francis Löfvenholm

Under mina 18 år som revisor och konsult till ägarledda företag har jag förvånansvärt ofta slagits av hur företag med relativt bra resultat ändå får problem med att betala sina skulder. Sambandet mellan resultat och ”pengar på kontot” är nämligen inte alltid så starkt som man kan tro.

Likviditet är ett mått som beskriver betalningsförmågan på kort sikt, dvs ungefär på 1-3 månader. Ett företag kan ha en nog så god balansräkning och vara solitt men ändå hamna i problem just på grund av bristande likviditet.

En svacka i likviditeten och det är något som det flesta företag någon gång hamnar i. Det extra vanligt vid nystartade verksamheter där det oftast dröjer innan de första kundfakturorna landar som debetposter på bankkontot.

Coronakrisen har ställt detta på sin spets, där många verksamheter förlorade sina intäkter, mer eller mindre, över en natt. Det är ingen slump att de första politiska stödpaketen fokuserade just på att ge företagen en ”likviditetsförstärkning”. Jag har under krisens gång varit i kontakt med ett flertal företagare och ekonomichefer för att stödja dem i denna svåra situation. Utifrån dessa – och tidigare insikter har jag sammanfattat 10 tips på åtgärder att se över när likviditeten tryter. Dessa vill jag nu dela med mig till Insights läsare – då kör vi!

1. Gör en likviditetsplanering

Detta kallas också för likviditetsbudget och den ger dig en ökad förståelse och kontroll för hur pengarna ska räcka till. Det är oftast enklast att utgå från en resultatbudget, och ”transponera” den till en likviditetsplanering. Kan göras på kort eller lång sikt, beroende på hur akut läget är.

2. Fakturera direkt

Fakturera direkt när jobbet är klart. Om det är större jobb, försök att komma överens med kunden om att del- eller förskottsfakturera.

3. Bevaka kundfakturorna och korta ner kredittiden

Bevaka alltid dina fakturor och se till att de betalas i tid. Skicka påminnelser eller ring gärna. Behöver kunden något mer? Försök också att komma överens om lämpliga betalningsvillkor med dina kunder. Ju längre de får vänta med att betala desto större blir risken. Var särskilt noggrann om det är kunder som har osäker betalningsförmåga. Ta alltid en kreditupplysning på nya kunder.

4. Varulager och kapitalbindning

Har du ett varulager? Detta kan binda stora mängder kapital. Om det går att minska lagret under en period genom att sälja ut mer än vad som köps in kan detta frigöra likviditet.

5. Höj priset

Går det att höja priset på din vara eller tjänst? Vilka rutiner har du för att säkerställa att du uppdaterar dina priser.

6. Minska kostnaderna

Var sparsam med de egna utgifterna och förhandla med dina leverantörer om bättre marginaler.

7. Leverantörskrediter

Förhandla med dina leverantörer om längre kredittider. De är vanligtvis måna om att behålla dig som betalande kund och kan kanske hjälpa till.

8. Köpa eller leasa?

Särskilt när det gäller dyrare maskiner kan det vara smart att leasa sådana när företaget är nystartat. Kostnaden ökar totalt sett men kassaflödet blir positivt på kort sikt.

9. Diskutera checkkredit och nedsättning av amorteringar med din bank

En bra bankkontakt är guld värd och en checkkredit kan fylla samma funktion som ett kreditkort gör för en privatperson, och medför en utjämning av likviditeten över tid. I dagens ränteläge brukar det dessutom vara en relativt billig kredit. Men ta inte för hög kreditgräns – det kostar att ha även en outnyttjad kredit. För att banken ska bevilja en sådan kredit krävs nästan alltid att man har gjort en likviditetsplan (se ovan), och att man har viss framförhållning. Har företaget lån som man amorterar på? Kom överens med banken om en tillfällig lättnad avseende amorteringarna.

10. Bevaka preliminärskatten

Preliminärskatten är precis det – preliminär. Om du betalar för mycket påverkas likviditeten negativt. Du kan skicka en preliminär självdeklaration och få, om Skatteverket godkänner detta, minskade inbetalningar.

Ett sista tips, och jag kan inte nog betona detta, är att kontakta din revisor eller redovisningskonsult. Vi hjälper gärna till med att exempelvis upprätta en likviditetsbudget. Det är alltid skönt att ha någon att diskutera med och vi möter många i den här situationen.

Ha trevlig sommar, var försiktiga och ta hand om er!

Jens Malm
Auktoriserad revisor och kontorschef Revideco AB

Detta är en gästkrönika av Jens Malm, Auktoriserad revisor och kontorschef på Revideco AB – Årets Framtidsbyrå 2019. Även känd som ”Likviditetsdoktorn.” Vill du också skriva en gästkrönika på Insight är du välkommen att kontakta redaktionen.

Back To Top