Business people sitting in boardroom and working together at new strategy plan. Group of leader and businesspeople in a meeting at office. Senior executive with his team working in a conference room.
Skatt & Ekonomifebruari 10, 2023

Så lyckas du med digitalisering i praktiken

Digitalisering är på allas läppar just nu. Men hur lyckas man i praktiken? Peter Alnor, Director Product Management på Wolters Kluwer, ger några snabba tips.

Vi är just nu inne i ett skifte som har kallats för den fjärde industriella revolutionen. Digitaliseringsprocesser pågår i företag och organisationer i alla branscher runt om i världen. 

Peter Alnor

Redovisnings- och revisionsbranschen är inget undantag, utan tvärtom ett exempel på en bransch som påverkas extra mycket av digitaliseringen eftersom den innehåller stora inslag av administrativt arbete.

Men digitalisering blir ofta ett buzzword som används i generella termer och utan någon fördjupande förklaring. Vad innebär det i praktiken? Peter Alnor, Director Product Management på Wolters Kluwer, ger några exempel på hur det kan användas i redovisnings- och revisionsbranschen.

Standardisering

”Digitalisering handlar mycket om standardisering. Det kan vara standardisering av allt från processer till verktyg och leveranser,” säger Peter.

Standardisering innebär, som namnet antyder, att saker och ting sköts på ett förutbestämt sätt. När en process hanteras digitalt blir den utförd exakt likadant varje gång, till skillnad från en manuell process lämnar mycket utrymme för olikheter i hanteringen. Detta skapar en förutsägbarhet som leder till effektivitet och samtidigt minskar risken för fel. Över tid leder detta högre produktivitet och till lägre kostnader.

Vad kan vi digitalisera?

Nästa steg blir att identifiera vilka processer som kan digitaliseras, och var det tillför mest värde.

”Datasäkerhet och ett närmare samarbete mellan byrå och kund är två bra exempel på styrpunkter att utgå ifrån,” säger Peter. ”Det kan till exempel handla om att börja använda digitala signaturer och en klientportal för att dela dokument med kunder och medarbetare.”

Effektivt digitalt samarbete viktigt

Att samarbeta är viktigt i de flesta branscher och ett enklare och mer effektivt samarbete med medarbetare och externa partners – till exempel kunder – blir då centralt i en digitaliseringsprocess. I redovisningsbranschen hanteras mycket dokumentation och underlag och därför blir möjligheter till digitalt samarbete och utbyte av information extra viktigt. Det är också något och också något som i stor utsträckning efterfrågas av branschens kunder.

”En kundportal blir en avgörande del i digitaliseringen av redovisningsbranschen,” säger Peter.

Kundportal inte bara dokumentdelning

Att dela dokument smidigt och enkelt är naturligtvis en central bit i digitaliseringspusslet. Men det finns också stora utvecklingsmöjligheter bortom dokumentdelning, menar Peter.

”Kundportaler och andra digitala samarbetsverktyg är inte bara ett sätt att dela filer med varandra utan kan också bidra till bättre kundkännedom i form av data och insikter, och därmed öka kundvärdet ytterligare,” säger Peter. Exempel på detta kan vara att hjälpa kunderna att identifiera mönster i deras arbetsprocesser och hjälpa dem att bli mer effektiva. Kundportalen blir också en naturlig kanal där byrån regelbundet kan dela med sig av den här typen av insikter med kunden.

Vill du lära dig mer?

Wolters Kluwer erbjuder ett digitalt ekosystem av molnbaserade program för att du ska kunna hjälpa dina kunder på ett enkelt och effektivt sätt. 

Back To Top