Regelförenklingar
Skatt & Ekonomimaj 05, 2020

Regelförenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen

På Valborgsmässoafton beslutade regeringen att tillsätta en utredning som ska föreslå förenklingar för mikroföretag och en modernisering av bokföringslagen. Utredaren ska analysera och identifiera vilka regelverk som orsakar mest krångel och kostnader för småföretag samt föreslå förenklingar av de reglerna.

Utredaren ska också arbeta med specificerade frågeställningar rörande bokföringslagen. Den tekniska utvecklingen har gått framåt sedan bokföringslagen trädde i kraft. Ett modernare och enklare regelverk som är anpassat till ny teknik kan leda till både minskade kostnader och mindre administration för företagen.

Utredningen är en del en del av januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Liberalerna.

Länk till pressmeddelandet >>

Artikeln är publicerad i nyhetshetsjänsten Skatteinformation från Wolters Kluwer.

Back To Top