self-employed by laptop and wrappingpaper
Skatt & Ekonomijanuari 22, 2021

Programleverantörer går samman för att bistå regeringens utredning av bokföringslagen

Torsdag 21 januari lämnade Wolters Kluwer Tax and Accounting Sverige tillsammans med Björn Lundén, Edison, Fortnox, Hogia och Visma Spcs AB, som alla utgör en del av gruppen för programleverantörer av ekonomisystem, in en gemensam skrivelse till Utredningen om modernisering av bokföringslagen och förenklat företagande.

Regeringens utredning har till syfte att åstadkomma ett enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag, och här vill gruppen bidra till en ökad förståelse för företagens situation och komma med förslag kring processer, förenklingar och förbättringar.

För att nå bättre beslut och smidigare lösningar ser vi ett behov av att öka förståelsen för vår roll i företagarens vardag. Vi programleverantörer är ofta de som omsätter lagar och regler till funktionalitet för både företagare och redovisningskonsulter.

Gruppen önskar även en fortsatt dialog med lagstiftare och utredare för ökad förståelse samt för att kunna bistå i arbetet att nå ett bättre företagsklimat och en teknikneutral lagstiftning som möjliggör digitalisering.

Back To Top