pen on paper and calculator
Skatt & Ekonomifebruari 13, 2018

Omräkningsdifferenser efter byte till nytt räkenskapsår i Koncern

Efter:Thomas Jacobsson, koncernredovisningsexpert

Om ett utländskt företag ingår i koncernen behöver det göras justering på sidan omräkningsreserv efter att du bytt till nytt räkenskapsår. Omräkningsdifferens beräknas och läggs in på saldosidan.

Gör såhär:

 1. Sidan för omräkningsreserv finns som en egen beräkningsbilaga under det utländska företagets mapp i förvärvsmodulen.

  screenshot omrakningsreserv Koncern

 2. I dialogen Omräkningsreserv ska du stämma av posterna i eget kapital för att få rätt omräkningsreserv. För det mesta är det bara posten balanserade vinstmedel inkl. årets resultat som har ändrats. Vid posten finns en fördjupningsknapp i form av en spade som du ska klicka på.

  screenshot omrakningsreserv dialog Koncern

 3. När du klickar på spaden ser du vilka förändringar som skett av posten sedan förvärvet. Du ser också vilken kurs varje förändring räknats om till. Det vanligaste är att det är beloppet vid förvärvet som räknats om till förvärvskurs och sedan resultatet i dotterföretaget som räknats om till genomsnittskurs respektive år. Det är kursen före årets/periodens resultat som du ska ange på saldosidan efter att du bytt till nytt räkenskapsår.

  screenshot valutaomrakning

 4. Kursen, i exemplet ovan 8,75, ska du ange på Balanserade vinstmedel exkl. årets resultat på saldosidan efter att du bytt räkenskapsår.

  screenshot dotter utland Koncern
Thomas Jacobsson, koncernredovisningsexpert
Back To Top