Blue Sky Abstract Architecture
Skatt & Ekonomijanuari 18, 2021

När kan Corona-stödet tas upp som intäkt?

Många företag har nu sökt om stöd enligt de stödpaket som regeringen har beslutat om. Det finns en fördröjning mellan ansökan om stöd och beviljande av stöd och i vissa fall hinner det bli nytt räkenskapsår och frågan om i vilken period intäkten ska bokföras uppkommer då.

För att möjliggöra en tidigare intäktsföring har Bokföringsnämnden därför remitterat ett förslag till tillägg i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2020:1) om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset. Förslaget, som nu är beslutat sedan den 22 januari, innebär att intäktsföring av Coronarelaterat stöd är möjligt att bokföra som intäkt det år som stödet hänför sig till under förutsättning att:

  • Stödet hör till räkenskapsåret
  • Beslut om stödet fattas före undertecknandet av årsbokslutet, årsredovisningen eller koncernredovisningen
  • Företaget bedömer att det kan uppfylla villkoren för stödet

Eftersom intäktsföring av stödet kan göra att resultatet förbättras så mycket att det går att undvika kravet på kontrollbalansräkning är dessa nya regler mycket välkomna. Remisstiden för förslaget gick ut den 11 januari och beslut fattades den 22 januari. Här kan du läsa mer>>

Camilla Einarsson
Produktspecialist finsit
Produktspecialist på Wolters Kluwer sedan 2018 och produktägare för rapporteringsverktyget finsit.
Back To Top