happy people at Yrev
Skatt & Ekonomimaj 25, 2021

När vision och arbetssätt sammanstrålar

Text: Johanna Hedström. Bild: Maria Hultgren.

Under första halvåret 2021 deltog medarbetarna på redovisningsbyrån Faktor i ett pilottest av skatteprogrammet Capego Skatt – en resa som var positiv, givande och tidseffektiv, menar Faktors redovisningskonsulter Emilia Sjögren och Kristofer Mårtensson.

Faktor är en av tio byråer som fick möjlighet att testa Wolters Kluwers nya skatte- & deklarationsprogram Capego Skatt. Alla 15 medarbetare på Faktor jobbade med och testade funktionerna i Capego Skatt. Emilia Sjögren och Kristofer Mårtensson är två av de medarbetare som arbetade mycket med programmet under testperioden. Syftet med pilotprojektet var att optimera programmet efter användarnas feedback för att uppnå bästa möjliga produkt vid lansering.

– Att fått vara pilotkund var jättespännande! Vi fick testa, fundera och utvärdera för att sedan vara med och bidra till eventuella förbättringar. Vi arbetade sedan tidigare med Capego Bokslut och när vi fick höra om Capego Skatt och den integrering programmet erbjuder kändes det självklart att testa!

En del av digitaliseringsprocessen

Faktor erbjuder tjänster inom redovisning, revision och rådgivning av alla typer av företag och kundbasen utgörs av både större och mindre företag med stor variation av verksamhet och ägandeförhållande.

Emilia Sjogren Yrev
– Vi har som mål att jobba brett, Faktor ska vara för alla. Jag har svårt att nämna en bransch vi inte har kunder inom, säger Emilia.
 
Idag har Faktor stort fokus på digitala tjänster och lösningar för både kunder och sina anställda. Byrån präglas av en tydlig framåtanda och proaktivt tänkande – något de också fått till sig utifrån.

Faktor har testat olika program från flera olika leverantörer för att hitta rätt verktyg som lever upp till den digitaliseringsnivå och standard som byrån eftersträvar. Kristofer har varit delaktig i den senaste processen som inneburit att byrån gått tillbaka till Wolters Kluwer och Capego. Tillsammans med Emilia beskriver han möjligheten att pilottesta Capego Skatt som helt i linje med Faktors utveckling. Båda upplever att Faktors arbetssätt och den digitaliseringsprocess som är påbörjad går hand i hand med programmet. Med ett digitalt och modernt arbetssätt är det en förutsättning att använda program som detta, menar Kristofer.

– Det är såhär vi på Faktor vill jobba, vi har hittat rätt verktyg med Capego Skatt som gör att vision och arbetssätt sammanstrålar. Ett exempel är funktionen med arbetsroller, vilken vi upplever som väldigt aktuell. När en byrå som Faktor växer och blir större blir detta allt viktigare. Om en medarbetare är ansvarig och styr projektet kan fler ha tillgång
Kristofer Martensson Yrev till vissa funktioner. På det sättet säkrar vi kvalitet i leveranser och ett bra arbetssätt, förklarar Kristofer. 
 
Kvalitet och korrekthet är självklarheter inom redovisning och revision. Med många auktoriserade redovisningskonsulter skapas kvalitet och i kombination med tidseffektiva program blir också systemsäkerheten en positiv aspekt, menar Kristofer.
 
– Risken för fel minskar när vi jobbar i ett sånt här program. Det är exempelvis i princip omöjligt att ändra något i bokslutet och sedan missa att ändra i deklarationen.
 
– Den mänskliga faktorn kommer ju alltid finnas, fyller Emilia i. Men vid tillfällen då det hade kunnat bli fel kan ett program som Capego Skatt motverka detta.


Analyserat varje detalj

Emilia och Kristofer har tillsammans med sina kollegor, utvärderat programmet i sin helhet och analyserat detaljer i de olika funktionerna. Emilia berättar att hon använt programmet för både privatdeklarationer och inkomstdeklarationer, för bolag och enskilda firmor. Hon har även använt Capego Skatt vid preliminärdeklaration.

– Det är finns såklart detaljer som är ovana eller som är en smaksak men i sin helhet anser jag att det är ett komplett program, säger hon.

Emilia uppskattar utformningen och likheten som finns mellan Capego Skatt och Capego Bokslut.
– Inlämningarna har fungerat jättesmidigt. Det är totalt skilda världar mot hur vi jobbat tidigare. Det är exempelvis inte helt ovanligt att man slutför ett projekt för att sedan vilja gå in och ändra något och då är den direkta integrationen kanon. Ändrar du något i deklarationen är det bara att gå in i bokslutet och på sekunden är det registrerat i skatteprogrammet, berättar Emilia.

Om Faktor

Faktor, tidigare Yrev, är ett familjeföretag grundat 1955 som idag ägs och drivs av den tredje ägargenerationen. Byråns 15 medarbetare utgår från de två kontoren i Ystad och Skurup. Som en komplett redovisningsbyrå erbjuder Faktor tjänster inom redovisning, revision, rådgivning och digitala kundlösningar med Faktor Digital. Faktor erbjuder allt från löpande bokföring till specialanpassade totallösningar inom redovisning samt olika tjänster inom revisionsområdet. Faktor är främst verksamma i södra Skåne men har även kunder i orter som Göteborg och Stockholm.
Back To Top