Kontrollbalansräkning
Skatt & Ekonomiapril 08, 2020

Kontrollbalansräkning och kapitalbrist

Coronautbrottet har fått stora ekonomiska konsekvenser för många företagare. I kristider är det särskilt viktigt att hålla koll på den löpande bokföringen och att vid behov upprätta kontrollbalansräkning.

Vår skatteexpert, Cecilia Thore, har spelat in en film där hon går igenom hela processen vid kapitalbrist och belyser styrelsens ansvar. Gör styrelsen inte rätt kan det medföra ett betalningsansvar för bolagets skulder. 

Back To Top