Kartotek
Skatt & Ekonomi2018-10-19 00:00:00

Klientlistan i Capego

Visste du att du kan öppna årsboksluten eller periodboksluten direkt från klientlistan i Capego Bokslut?

Klicka på ringarna, så öppnas ärendet.

När ett uppdrag är påbörjat, dvs det finns redovisningsdata inläst, fylls ringarna med färg. Mörkblå för årsbokslut och ljusblå för periodbokslut.

screenshot Klientlista