Restauranganställd läser dokument
Skatt & Ekonomijanuari 21, 2019

K-regelverk obligatoriskt - även vid årsbokslut för enskilda näringsidkare

Efter:Kristina Dahlberg, produktägare Bokslut

Nu är det dags även för enskilda näringsidkare att gå över till ett K-regelverk och upprätta årsbokslut.

Om du har en enskild firma som inte kan upprätta årsbokslut enligt reglerna för förenklat årsbokslut, gäller nu BFNAR 2017:3 om Årsbokslut. Detta gäller för räkenskapsår som påbörjats efter 2017-12-31.

I bokslutsprogrammet finns årsbokslutsmallar enligt det nya regelverket, vilket gör det enkelt för dig att följa reglerna. När du lägger upp 2018 års bokslut får du en kontrollfråga om du vill gå över till nya årsbokslutsmallen. Då skapas mallarna upp enligt det nya regelverket. Årsbokslutsmallar enligt BFNAR 2017:3 finns i bokslutsprogrammet även för handelsbolag, kommanditbolag, ideella föreningar och stiftelser.

Följande gäller för årsbokslut för enskilda näringsidkare:

  • Förenklat årsbokslut -K1

Du som har en omsättning på högst tre miljoner kronor får upprätta ett förenklat årsbokslut enligt K1-regelverket Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (BFNAR 2006:1). Om omsättningen är högre måste du upprätta ett vanligt årsbokslut.

  • Årsbokslut - K2/K3

Om din omsättning är högre än tre miljoner kronor per år måste du upprätta ett vanligt årsbokslut (BFNAR 2017:3) Du kan också välja att frivilligt upprätta ett vanligt årsbokslut, även om din verksamhet har lägre årsomsättning än tre miljoner kronor.

  • Årsredovisning - K3

Om din enskilda firma räknas som ett större företag, måste du som näringsidkare upprätta en årsredovisning enligt K3 (BFNAR 2012:1). Det är dock ovanligt med enskilda firmor som är så stora.

Kristina Dahlberg, produktägare Bokslut
Back To Top