magnifying glass on keyboard
Skatt & Ekonomioktober 20, 2020

Fem smarta funktioner i Revision

Här får du fem tips som kan underlätta ditt revisionsarbete.

1. Röd tråd från Riskbedömning till Riskhantering

Utifrån dina noterade risker och väsentlighetstal kan du anpassa omfattningen av dina granskningsåtgärder på respektive post i RR och BR i vår Guide för väsentlighet och risk.

2. ”Vad kan gå fel” och möjlighet till djupare granskning av Intern kontroll

I Revision finns möjlighet att göra djupare Intern kontroll-granskning och en egen åtgärdsbank för Vad-kan-gå-fel-frågor att välja ifrån.

3. Egen textmall och byråanpassade mallar

Det är enkelt att skapa egna texter att klistra in i revisionsfilen med hjälp av ett högerklick. Du kan också göra egna byråanpassade mallar, t ex för olika branscher, och egen layout på dokumentmallarna, t ex Uppdragsbrev.

4. Arbeta papperslöst - bifoga externa dokument från kunden

Samla hela dokumentationen i revisionsfilen, alternativt länka från revisionsfilen till dokumenten på er server eller i vårt program Byrå. Du kan också spara hela revisionsfilen som en PDF.

5. Guide för att upprätta modifierade revisionsberättelser

För Aktiebolag får du hjälp att upprätta modifierade revisionsberättelser med fördefinierade texter för de vanligaste situationerna.

screenshot revision guide for revisionsberattelse

Med tilläggsmodulen Fleranvändarstöd är det dessutom möjligt att arbeta flera i samma revisionsfil.

Vill du veta mer?

Läs mer om Revision från Wolters Kluwer här >>

Back To Top