Enkel import
Skatt & Ekonomijanuari 08, 2019

Enkel import av avsnittsindelningarna

By: Eivor Bonder, produktspecialist Revision

I Revision kan du numera importera avsnittsindelningarna för BR och RR från bokslutsfilen. Därmed behöver du inte flytta eller dela konton igen i revisionsfilen. Avsnittsindelningarna innehåller kontointervallen, det vill säga vilka rubrikrader varje konto är kopplat till. Kontosaldona finns i Saldobalansen.

Även saldobalansen

Du kan även importera hela saldobalansen/databasen från bokslutsfilen. Detta alternativ kan alltså användas i stället för att importera flera års SIE-filer. (Vill du kunna granska verifikationerna i huvudboken är det SIE4-filer som måste vara inlästa i bokslutsfilen.)

Så här importerar du

Du gör importen från fliken ”Import” på sidan ”Bolagsuppgifter”. Ange sökvägen till bokslutsfilen och välj om du vill importera Avsnittsindelning och/eller Saldobalans. Tryck sen på knappen ”Import”.

screenshot import

Notera: De befintliga avsnittsindelningarna och/eller saldobalansen i revisionsfilen kommer nu att helt ersättas av dem från bokslutsfilen! För avsnittsindelningarna gäller att det alltid är alla års kontokopplingar som ersätts!

Observera att bokslutsupprättaren kanske inte har lagt kontona på samma rubrikrad i avsnittsindelningen i bokslutsfilen som du har gjort i revisionsfilen, eller att man har delat på ett kontosaldo i bokslutsfilen som du inte har gjort i revisionsfilen, för innevarande eller tidigare år.

Likaså kan man ha lagt upp nya rubriker i bokslutsfilen, t ex ”Båtar”. Då bör du kontrollera att inte ”Post” och ”Rutin” saknas eller är felaktig efter importen. Komplettera i så fall detta i avsnittsindelningarna!

”Post” är den granskningssida i revisionsfilen där saldot kommer att visas, och där du väljer lämpliga granskningsåtgärder.

Tänk på att även nyckeltalsberäkningarna kan påverkas/ändras!

screenshot avsnittsindelning

Notera: Vi rekommenderar att du sparar revisionsfilen innan du gör importen och sen kontrollerar både avsnittsindelningarna för BR och RR samt saldobalansen efter gjord import innan du sparar filen igen! Så att du inte får in något annat än vad du hade tänkt dig i revisionsfilen. Importen går inte att ångra annat än genom att stänga revisionsfilen - utan att spara.

Eivor Bonder, produktspecialist Revision
Back To Top