Business Intelligence
Skatt & Ekonominovember 10, 2020

Därför är Business Intelligence-rapportering så viktigt för ditt företag

Business Intelligence (BI) är ett samlat namn på hur rådata kan bearbetas och användas för att stötta beslutsprocesser och skapa förståelse för verksamheten. Rapportering är en grundläggande del av Business Intelligence, och handlar om att visualisera rådata i form av tabeller, grafer och diagram.

Visualiseringar av detta slag med grafisk återgivning av data, har som mål att presentera informationen på ett sätt som är lättsmält för slutanvändarna. När Business Intelligence fungerar som bäst får användarna informationen de vill se presenterad i det format de föredrar. 

Så här fungerar BI-rapportering

BI-rapporteringsverktyg hämtar och läser företagets ekonomiska data. Rapporteringsverktyget har förmåga att identifiera nyckeltal och använda dimensioner som datum och kundinformation för att göra analyser. Användare kan välja dimensioner och mätetal genom att använda verktygens funktionalitet och ta fram önskade rapporter. 

Ditt företag kan göra grafer, tabeller, stapel- och pajdiagram och även sätta upp prognosmodeller med de data du har valt. I flera BI-verktyg kan du också göra dashboards som uppdateras regelbundet i de tidsintervall du har valt, eller välja att de uppdateras i realtid. Det finns en rad möjligheter och alternativ inom BI-rapportering, och väljer du finsit finns det olika former av utbildning om hur ditt företag kan optimera BI-rapporteringen. 

Målet med BI-rapportering

Huvudmålet med BI-rapportering är att ge datainsikt för att stötta beslutsprocesser. Alla företags beslutsfattare kan utveckla egna och anpassade rapporter i önskade format. Ett bra BI-rapporteringsverktyg kommer göra det enklare att värdera rapporter, förstå datan som ligger bakom, dra slutsatser och ta välgrundande beslut. 

Ett annat mål med BI-rapportering är att eliminera data-silos och att skapa en datakälla. När man arbetar med samma uppsättning av data och använder samma plattform för analys, finns det inte längre flera versioner av företagets ekonomiska situation. Med god dataanalys blir det enklare att vara exakt, det tar mindre tid och beslutsfattarna har möjlighet att utforska datan på ett ställe. Dessa mål blir svåra att uppnå utan ett bra BI-verktyg. 

Varför behöver du ett BI-rapporteringsverktyg?

Det finns flera fördelar med att göra bra BI-rapporter för ditt företag. Framförallt blir det enklare för icke-tekniska användare att ta fram egna rapporter. Det gör att fler kan sätta sig in i företagets ekonomiska data och få en klarare förståelse av viktiga nyckeltal, och på så sätt få bättre beslutsunderlag. 

Ett BI-verktyg hjälper ledare att se den större bilden genom att kunna aggregera data från flera avdelningar. Tidsåtgången för att ta fram rapporter minskas, och det är enklare att vrida och vända på informationen.

Vill du veta mer?

Denna text är ett utdrag ur vår guide ”Allt du behöver veta om Business Intelligence rapportering” som du kan hämta här>>  

Back To Top