Low angle view of skyscrapers in Frankfurt, Germany.
Skatt & Ekonomifebruari 09, 2022

Bredare perspektiv på teknik kan ge ökad mångfald

För att lyckas öka mångfalden inom teknikbranschen så behöver företag bli bättre på att visa att teknik är så mycket mer än ettor och nollor. Det tror Anneli Hermansson, som arbetar som chef inom mjukvaruutveckling hos Wolters Kluwer.

Den 11 februari är det International Day of Women and Girls in Science, som är till för att uppmärksamma vikten av att kvinnor ges samma möjligheter och har samma tillgång som män till att verka inom forskning och utveckling.

Ett viktigt forskningsområde idag är teknik, ett område där kvinnlig representation varit en extra stor utmaning. Trots brist på arbetskraft inom många branscher som driver på den fjärde industriella revolutionen och den utveckling som sker så är bara 28 procent av alla ingenjörsstudenter som tar examen idag kvinnor. Inom datavetenskap och informationsteknik är det 40 procent. Detta uppger FN.

Annelie Hermansson

För att uppmärksamma detta så satte vi oss ner med Anneli Hermansson, som är chef inom mjukvaruutveckling på Wolters Kluwers Göteborgskontor. Hon började på Wolters Kluwer (då Norstedts Juridik) 1998 som systemutvecklare och har lång erfarenhet från teknikbranschen. Hennes personliga erfarenheter av att vara kvinna i en mansdominerad miljö är positiva, samtidigt som hon tycker att det fortfarande finns mycket kvar att göra för att fler kvinnor ska vilja arbeta med teknik.

”Tyvärr är det fortfarande är svårt att locka kvinnor till teknikbranschen. Så även om utvecklingen går framåt så finns det fortfarande mycket kvar att göra,” säger Anneli.

En viktig del är att vidga perspektivet. Att visa att teknik handlar om mer än ettor och nollor. Inte för att kvinnor inte kan vara intresserade av teknik, men för att visa på mångfalden och möjligheten för alla, både kvinnor och män, att hitta det just dom brinner för. För Anneli själv har ledarskapet varit en viktig faktor.

”Jag började min karriär utifrån mitt teknikintresse, men med åren har det utvecklades mer och mer mot ledarskap, människorna bakom och vad de kan uträtta tillsammans. Att kunna bidra till att medarbetare utvecklas, att förbättra processer och att kunna leverera värde till våra kunder.”

Och för de som inte är så intresserade av ledarskap så finns det många andra intressanta element att lyfta fram, menar hon.

”Systemutveckling handlar också om design och interaktion, att skapa en god användarupplevelse för kunden.”

Det råder heller ingen motsättning mellan att vara glad över den utveckling som sker och att samtidigt inte nöja sig utan att hela tiden arbeta för mer jämlikhet och mångfald, anser Anneli.

”Jag tror människor trivs bäst på arbetsplatser med större mångfald och det är bra att hela tiden sträva efter att bli bättre. Jämlikheten har blivit mycket bättre i samhället under mitt arbetsliv och det ska vi såklart vara glada över.”

 
Back To Top