Office building at night
Skatt & Ekonomijuni 04, 2020

Beslut om rapporteringspliktiga arrangemang

Riksdagen har sagt ja till reglerna om rapporteringspliktiga arrangemang, det vill säga en informationsplikt för skatterådgivare som utformar och tillhandahåller internationella skatteupplägg. Något datum för ikraftträdande har inte beslutats istället ska regeringen bestämma när de nya bestämmelserna ska börja gälla.

Bakgrund

I slutet av januari 2020 lämnade regeringen en Proposition om rapporteringsskyldighet vid gränsöverskridande arrangemang. Nu har riksdagen sagt ja till förslaget som bygger på ett EU-direktiv.

Reglerna i korthet

I korthet innebär reglerna att rådgivare som hanterar gränsöverskridande transaktioner där det kan finnas risk för skatteflykt blir skyldiga att rapportera sådana skattearrangemang till Skatteverket. Verket ska därefter automatiskt utbyta dessa upplysningar till skattemyndigheterna i andra länder.

Det införs även en särskild rapporteringsavgift som ska kunna tas ut om inte uppgifter om ett skattearrangemang lämnas till Skatteverket i rätt tid.

Ikraftträdande

Enligt förslaget skulle reglerna träda ikraft den 1 juli 2020. Med anledning av händelseutvecklingen till följd av den pågående Coronapandemin skjuts dock ikraftträdandet upp. Riksdagen har bemyndigat regeringen att bestämma de tidpunkter reglerna ska träda i kraft och att meddela de övergångsbestämmelser som behövs.

© Författarna och Wolters Kluwer Scandinavia AB
Att mångfaldiga innehållet i denna artikel, helt eller delvis, utan medgivande av Wolters Kluwer Scandinavia AB, är förbjudet enligt lagen (1960:729 ) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande, såsom exempelvis tryckning, kopiering, ljudinspelning liksom elektronisk återgivning eller överföring.

Artikeln är publicerad i nyhetshetstjänsten Skatteinformation från Wolters Kluwer.
Där finns även hänvisningar till relaterande artiklar.

Arbetar som Skatteexpert på Wolters Kluwers skatterättsavdelningen med att utföra och förmedla analyser och insikter inom skatteområdet.
Utforska relaterade ämnen

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på Insight Nyhetsbrev.

Back To Top