Testamenten
Skatt & Ekonomiseptember 19, 2019

Behöver du skriva testamente?

För att reglera vad som ska hända med ens egendom när man går bort är det lämpligt att upprätta ett testamente. Detta gäller inte minst som ett steg i generationsskiftesplanering och är ett lämpligt komplement till bland annat äktenskapsförord och aktieägaravtal.

Vi har tagit fram fördjupade testamenten som stödjer dig i processen beroende på familjekonstellation med exempelvis gemensamma barn, särkullbarn, gemensamma barn och särkullbarn, eller om man inte har några barn. I testamentena ges möjlighet att utse särskild förvaltare. Även om du inte själv ska upprätta ett testamente kan information och guidning fungera som en orientering över möjligheter och alternativ. 

Tre fördjupade testamenten i Dokument:

 1. Testamente mellan makar   
  Det nya dokumentet hanterar testamente mellan makar med gemensamma barn, särkullbarn, gemensamma barn och särkullbarn, eller utan barn.   
  Dokumentet heter TM001, Testamente mellan makar, omfattande.  
 2. Testamente mellan sambor
  Det nya dokumentet hanterar testamente mellan sambor. Dokumentet hanterar sambor med gemensamma barn, särkullbarn, gemensamma barn och särkullbarn, eller utan barn.  
  Dokumentet heter TM002, Testamente mellan sambor, omfattande.   
 3. Testamente, enskild person  
  Det nya dokumentet hanterar testamente som upprättas av enskild person, med eller utan barn. 
  Dokumentet heter TM003, Testamente enskilt, omfattande. 

Om du vill läsa mer om vårt användarvänliga Dokumentprogram eller ladda ner en gratis demoversion klicka här >> 

Utforska relaterade ämnen

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på Insight Nyhetsbrev.

Back To Top