Avstämning moms
Skatt & Ekonomijanuari 20, 2020

Avstämning av moms, arbetsgivaravgifter och källskatt

Vid nytt räkenskapsår är det dags att göra bokslut. Det är också dags att göra årsavstämning av moms, arbetsgivaravgifter, källskatt.

I Capego och Transaktionsanalys finns modulen Skatter och avgifter. I Capego är modulen Skatter och avgifter kopplad till ditt bokslut i Capego. Med hjälp av kontoroller kan du se en översikt över vad som bokförts och betalats för årets alla månader. Det görs dels en beräkning av vad momsen borde vara och dels vad som bokförts för varje månad. Om det framkommer någon differens finns det en funktion som enkelt hjälper dig att hitta vilken/vilka verifikationer som troligtvis är felaktiga. Det görs också en avstämning av bokförd moms mot deklarerad moms.

Motsvarande funktionalitet finns för att stämma av arbetsgivaravgifter och källskatt.

skatter& avgifter

Modulen Skatter och avgifter i Capego ovan, och i Transaktionsanalys nedan.

förhandsgranska

Back To Top