Teamwork support and Learning
Skatt & Ekonomimars 24, 2022

Att välja ett system är också att välja en partner

Moderna lösningar är en hygienfaktor idag vid upphandling av nya verktyg för bokslut och skatt. Men det är lika viktigt att också välja en partner med domänkunskap och erfarenhet. Att digitaliseringstrenden är stark i samhället och i näringslivet idag har nog ingen missat. En tydlig följd av det är att det dyker upp många nya digitala tjänster med syfte att förenkla och effektivisera vår vardag. Det är naturligtvis positivt med innovation och många av dessa tjänster levererar också precis det som de utger sig för att göra. Men i vissa fall kan det också vara bra att ställa sig frågan om det räcker med en bra tjänst? Eller behöver jag även andra kvaliteter? Kanske är det bättre att försöka välja en partner i stället för att bara välja en leverantör?
 

Varför välja en partner med domänkunskap? 

En erfaren partner med domänkunskap inom skatt, bokslut, redovisning och revision kommer att kunna erbjuda mycket mer än bara ett bra system. Du kommer att kunna ta del av andra värden än själva systemet. Det kan handla om både reaktivt och proaktivt stöd och hjälp. Bra support och stöd när du stöter på problem här och nu, men också att kunna få hjälp att identifiera hur du ska kunna utveckla verksamheten i framtiden. 

Få snabb och effektiv support 

En bra support bygger inte enbart på att leverantören kan sitt eget system. En partner med domänkunskap kan erbjuda mer än så. Den som vill ha hjälp behöver kunna lita på att det inte blir några kommunikationsmissar till följd av att supporten helt enkelt inte är tillräckligt kunnig inom området. Det kan också dyka upp frågor relaterade frågor som inte rör själva tekniken och då är det bra om även dessa kan lösas direkt eller eventuellt hänvisas till en intern expert för ytterligare hjälp. 

Erfarna aktörer inom skatt och bokslut vet att ingen fråga är för dum och att kunder kan behöva support på alla möjliga sätt. Att en kund kommer och ringer på ringklockan på kontoret för att få hjälp är till exempel inget ovanligt.

Ta del av kunskap och rådgivning 

Kunskap och erfarenheter kan användas reaktivt till att ge support. Men det kan också användas proaktivt till att utveckla verksamheten och göra att färre problem uppstår i framtiden. 

Genom att välja en systemleverantör och partner vars kompetens går långt bortom själva programvaran så öppnas dörren för nya möjligheter. Leverantörer med kunniga experter kan exempelvis erbjuda utbildningar och andra olika typer av tjänster för kunskapsdelning och kunskapsöverföring. Redovisningsbyråer behöver också förhålla sig till att morgondagens arbetsmetoder är mer digitala och automatiserade. Därför blir kunskapen som rådgivande konsult avgörande för att vara relevant för kunderna. Här kan kunniga partners bidra med både kunskapsöverföring och rätt system för att göra byråerna konkurrenskraftiga i sin roll som rådgivande konsult. 

“Att välja ett modernt program för bokslut och skatt är en självklarhet idag och det finns flera bra lösningar på marknaden,” säger Niclas Johansson, Produkt Manager på Wolters Kluwer. “Men genom att också välja att jobba med en kunnig partner med lång erfarenhet från branschen kan du ta din affär till en ny nivå.” 

Om du vill lära dig mer 

Back To Top