Är Excel rätt stöd för ditt koncernbokslut?
Skatt & Ekonomijuni 25, 2018

Är Excel rätt stöd för ditt koncernbokslut?

Efter:Thomas Jacobsson, koncernredovisningsexpert

Att göra koncernbokslut är ofta krångligt och ofta en mycket tidspressad uppgift. Alla dotterbolagens bokslut är klara och nu är det bara det sista med koncernbokslut och koncernårsredovisning som ska på plats innan det är dags att pusta ut. Det finns mycket att vinna på att använda programvara för koncernbokslut från Wolters Kluwer för att arbetet ska gå smidigare istället för att jobba i Excel.

 1. Uppdaterat med gällande lagstiftning
  Om du sköter koncernbokslutet i Excel behöver du själv hålla koll på uppdateringar i Årsredovisningslagen och K3-regelverket som påverkar bokslutet. I vår programvara håller vi koll på vad som gäller och ser till att det är uppdaterat i programmet.
 2. Minskad risk för fel
  Eftersom du har stöd för beräkningar av olika typer av elimineringar minskar risken för fel. Du får stöd genom hela processen, från grundkonsolidering och förvärvsanalys till eliminering i resultat- och balansräkning. Programmet hanterar också eliminering av obeskattade reserver, omräkningsdifferenser för utländska dotterbolag, intresseföretag och övriga interna mellanhavanden.
 3. Automatisk import av underlag och färdig dokumentation
  Alla siffror från dotterbolag som är kopplade i strukturen läses in automatiskt till koncernprogrammet. I koncernträdet har respektive företag en egen mapp med egna beräkningssidor, så att du enkelt kan följa varje företag. Du får också en fullständig dokumentation med färdiga utskrifter.
 4. Enkelt upprättande av koncernårsredovisning
  När du är klar med koncernen exporterar du tillbaka till Bokslut och koncernårsredovisningen är i princip klar. Du kan njuta av att ha sparat massor med tid i koncernbokslutsarbetet.
 5. Nytt räkenskapsår
  När du skapar nytt räkenskapsår sker en konvertering av föregående års uppgifter till det nya räkenskapsåret. Många elimineringar sker då helt automatiskt. 

Läs mer om Koncern från Wolters Kluwer här. >>

Thomas Jacobsson, koncernredovisningsexpert
Utforska relaterade ämnen

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på Insight Nyhetsbrev.

Back To Top