Women in Group Discussion
Skatt & Ekonomiapril 05, 2021

5 fakta om Kontrollbalansräkning

Som namnet antyder används kontrollbalansräkningen för att få kontroll på läget i bolaget. Det som kontrolleras är om det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, vilket innebär att kapitalbrist har uppstått i bolaget. Kapitalbrist kan innebära personligt betalningsansvar för styrelsen, men kan undvikas genom rätt agerande.

1. Vad är en kontrollbalansräkning?

En kontrollbalansräkning är en uppställning av tillgångar och skulder i ett bolag som upprättas för att kontrollera om mer än hälften av aktiekapitalet har förbrukats. En special-balansräkning som upprättas för att få koll på läget i bolaget när det går dåligt skulle det kunna uttryckas.

2. När behöver en kontrollbalansräkning upprättas?

När det finns misstanke om att mer än hälften av aktiekapitalet har förbrukats skall en kontrollbalansräkning upprättas. Eftersom det nu är möjligt att starta aktiebolag med så lågt aktiekapital som 25 000 kr kan behovet uppstå väldigt snabbt. Aktiekapitalet kan alltså förbrukats på grund av till exempel ansamlade förluster, värdenedgångar på tillgångar eller nedskrivna fordringar.

3. Finns det några alternativ till att upprätta kontrollbalansräkning?

Att återställa aktiekapitalet i bolaget innan dess att kontrollbalansräkning senast skulle ha varit upprättad är ett alternativ. Återställande kan till exempel ske genom aktieägartillskott eller nyemission till överkurs.

4. Vem kan upprätta en kontrollbalansräkning?

Ofta är det en redovisningskonsult som hjälper till att upprätta en kontrollbalansräkning. Det krävs kompetens att värdera av tillgångar och skulder för att upprätta en kontrollbalansräkning, eftersom det egna kapitalet utgör skillnaden mellan tillgångar och skulder.

5. Finns det stöd för kontrollbalansräkning i Capego?

Ja, det finns stöd för kontrollbalansräkning i Capego Bokslut. I Capego hämtas uppgifterna automatiskt till raderna i kontrollbalansräkningen, vilket gör att du sparar tid. Det finns en kolumn för justering och en fördjupningsdialog för notupplysning. Du kan skriva över belopp som hämtats automatiskt och det går också att ångra/återställa detta.

Back To Top