tidstjuv med olika bokföringsprogram
Skatt & Ekonomiapril 05, 2021

5 tidstjuvar med att ha olika bokföringsprogram

1. Svårt att få byrån att bli papperslös

Att arbeta digitalt med den löpande redovisningen och bokslutet kan spara byrån många timmar. Att slippa jaga in material samt att leta i pärmar kan ge stora effekter och tiden som blir över kan läggas på det som kunderna vill ha. Genom att ha ett bokföringsprogam som Fortnox med färdiga integrationer till bokslutsprogrammet Capego Bokslut så frigörs tid. Det går att ta smarta genvägar och tiden kan ägnas åt att sätta upp infrastruktur för kringprocesser som gör att byrån kan bli papperslös.

2. Brist på enhetligt arbetssätt

Ju fler program som man arbetar i desto svårare är det att arbeta fram enhetliga effektiva rutiner och arbetssätt. Att ha ett dokumenterat arbetssätt gör att man lättare kan sätta in ny personal i arbete. Effekten med bra rutiner leder till att arbetet håller en hög effektivitet och god kvalité.

3. Svårt med samarbete kollegor emellan

Att arbeta i ett och samma molnbaserade system underlättar samarbetet mellan såväl kollegor som en extern revisor. Oavsett om man vill dela på arbetet vid högsäsong eller behöver hjälp vid sjukdom och annan frånvaro. Ingen tid behöver läggas på att leta efter filer och alla ser samma information. I Capego finns möjlighet att bjuda in t ex extern revisor som gäst till programmet.

4. Tekniken går fort framåt - tiden att hålla sig uppdaterad räcker inte till

Att ha ett system där stora delar av den löpande redovisningen kan automatiseras, så som processen för leverantörsfaktura, kundfaktura, kvitton och löner, blir allt viktigare för att hålla sig konkurrenskraftig. Men även vikten av att systemet går att koppla ihop med kundens försystem såsom ett kassasystem, med banken, skatteverket som med bokslutsprogrammet blir mer och mer viktigt. Fortnox jobbar kontinuerligt på att förenkla processerna genom samarbeten med myndigheter och andra aktörer.

5. Svårt att få till ett modernt och kostnadseffektivt samarbete med kunden

Att ha ett molnbaserat system där kunden erbjuds ett effektivt samarbete minimerar inte bara tidsåtgången utan även risken för fel minskar. Att kunna ge kunden tillgång till redovisningen inklusive rapporter var och när som helst samt att via appar exempelvis kunna skicka in kvitton och attestera leverantörsfakturor kan göra skillnad i flera led.

Back To Top