5 skäl att använda kontrollpunkter i Byrå
Skatt & Ekonomifebruari 07, 2019

5 skäl att använda kontrollpunkter i Byrå

By: Daniel Wertsén, produktspecialist

Om du inte redan kommit igång med att jobba med moment och kontrollpunkter i Byrå så finns mycket att vinna.

  1. Ger möjlighet att effektivisera arbetet
  2. Skapar processer i enlighet med Reko och Rex
  3. Enkelt att introducera nya personer på företaget
  4. Få ut det mesta av Byråprogrammet
  5. Standardiserat arbetsprocess – trygghet för dig och dina kunder

Vi har nedan beskrivit hur du kommer igång och länkat till bra manualer som kan vara en hjälp på vägen.

Hur kommer du igång?

För att uppnå de här punkterna är det viktigt att sätta sig ner och definiera de interna processer som finns med hjälp av moment och kontrollpunkter. Nyckelpersonerna på byrån behöver avsätta gemensam tid och skissa ner på papper hur processerna ser ut och även fundera på hur de skulle kunna vara. Detta blir i sig ett ypperligt tillfälle att se över era arbetsrutiner. 

Sätt upp strukturen i Byrå

När pappers-skissen är klar implementerar ni det ni kommit fram till i Byrå med hjälp av moment och kontrollpunkter. Hur detta läggs upp är väl beskrivet i manualen ”Administration av moment och kontrollpunkter” som finns på supportsidorna, se länk>>

Förankra arbetet internt

Då strukturen för moment och kontrollpunkter är satt kommuniceras detta ut till alla berörda medarbetare. Som hjälp för detta finns en tydlig manual som förklarar hur dessa kontrollpunkter klarmarkeras, se ”Arbeta med moment via förenklad statuslista”>>

Redan första dagen får ni överblick hur det går på byrån med de olika arbetsmomenten. Detta uppnås genom att bygga Statuslistor, där det selektivt går att välja vilka moment och kontrollpunkter som ska följas upp. Se manual ”Skapa listor i Statuslistan”. Det finns också möjlighet att få ut grafiska statuslistor.

Resultatet är ökad kontroll och möjlighet att skala upp verksamheten

Vår erfarenhet är att de som arbetat på detta sätt genast drar nytta av den ökade kontrollen som moment och kontrollpunkter möjliggör. Det blir enklare att styra byrån och ta välgrundade beslut. Det blir också lättare att växa och utveckla byrån med bra arbetsprocesser på plats.

Här kan du läsa mer om Byrå från Wolters Kluwer. >>

Daniel Wertsén, produktspecialist
Back To Top