Rýchlo a spoľahlivo zvládnete aj zložité výpočty. Najpoužívanejšie kalkulačky máte vždy po ruke pohodlne online.

ASPI Kalkulačky zrýchlia, sprecizujú a najmä zautomatizujú vaše výpočty.
Práca s kalkulačkami je jednoduchá a intuitívna. Vďaka novým funkciám je práca s nimi ešte pohodlnejšia.

4 základné druhy ASPI Kalkulačiek:

Kalkulačky ASPI obsahujú viaceré možnosti výpočtov.
Nižšie uvádzame niektoré z nich.

  • Odmena advokáta -  v zmysle vyhlášky č. 655/2004 Z. z.

Tarifná odmena (Oceniteľné plnenie, Trestné konanie, Ostatné)
Zmluvná odmena (Hodinová, Paušálna)
Paušálna odmena (Centrum právnej pomoci, Konanie o oddlžení)

  • Súdne poplatky - v zmysle zákona č. 71/1992 Zb.
  • Úroky z omeškania - podľa § 517 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb., nariadenia č. 87/1995 Z. z., § 369 zákona č. 513/1991 Zb., nariadenia č. 21/2013 Z. z.
  • Lehoty - v súlade s § 121 zákona č. 160/2015 Z. z., § 69 zákona č. 162/2015 Z. z., § 63 ods. 4 zákona č. 301/2005 Z. z. a § 27 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb.
Máte záujem o ASPI?
Vyplňte formulár, naši kolegovia vás budú kontaktovať.
Back To Top