Do systému ASPI každý deň pridávame veľké množstvo informácií. Odporúčame Vám, aby ste najskôr vyskúšali ASPI na 14 dní bezplatne. Vyberiete si presne tie oblasti autorských textov, ktoré potrebujete. Pripravíme cenovú kalkuláciu s využitím balíčkových a multilicenčných zliav.

Kontaktujte našich obchodných zástupcov podľa regiónu.

Autorský obsah ASPI

Products

ASPI ŠTANDARD

ASPI základ + 8 tematických oblastí, 183+ zdrojov

Tematická oblasť
 • Civilné sporové a nesporové právo

 • Daňové právo

 • Občianske právo hmotné/notári

 • Obchodné právo

 • Právo duševného vlastníctva/médiá/digitálne služby

 • Priestupkové právo

 • Spotrebiteľské právo

 • Správne právo

 • GDPR/ochrana osobných údajov

  Not included
 • Konkurzné právo

  Not included
 • Pracovné právo

  Not included
 • Rodinné právo

  Not included
 • Stavebné a pozemkové právo, kataster nehnuteľností

  Not included
 • Trestné právo

  Not included
 • Verejné obstarávanie

  Not included
 • BOZP/ochrana pred požiarmi

  Not included
 • Byty a nebytové priestory

  Not included
 • Colné právo

  Not included
 • Exekúcie, pohľadávky

  Not included
 • Finančné právo

  Not included
 • Mimosúdne riešenie sporov

  Not included
 • Právo sociálneho zabezpečenia

  Not included
 • Právo v zdravotníctve

  Not included
 • Právo životného prostredia

  Not included
 • Regulácia sieťových odvetví

  Not included
 • Samospráva

  Not included
 • Súdy/prokuratúra

  Not included
 • Školstvo

  Not included
 • Účtovníctvo/audítorstvo

  Not included
 • Ústavné právo

  Not included
 • Znalectvo, tlmočníctvo

  Not included
 • Kalkulačky SR

  Not included
 • Obchodný vestník SR s archívom

  Not included
 • Monitor pripravovanej legislatívy

  Not included
ASPI PREMIUM

ASPI základ + 15 tematických oblastí, 312+ zdrojov

Tematická oblasť
 • Civilné sporové a nesporové právo

 • Daňové právo

 • Občianske právo hmotné/notári

 • Obchodné právo

 • Právo duševného vlastníctva/médiá/digitálne služby

 • Priestupkové právo

 • Spotrebiteľské právo

 • Správne právo

 • GDPR/ochrana osobných údajov

 • Konkurzné právo

 • Pracovné právo

 • Rodinné právo

 • Stavebné a pozemkové právo, kataster nehnuteľností

 • Trestné právo

 • Verejné obstarávanie

 • BOZP/ochrana pred požiarmi

  Not included
 • Byty a nebytové priestory

  Not included
 • Colné právo

  Not included
 • Exekúcie, pohľadávky

  Not included
 • Finančné právo

  Not included
 • Mimosúdne riešenie sporov

  Not included
 • Právo sociálneho zabezpečenia

  Not included
 • Právo v zdravotníctve

  Not included
 • Právo životného prostredia

  Not included
 • Regulácia sieťových odvetví

  Not included
 • Samospráva

  Not included
 • Súdy/prokuratúra

  Not included
 • Školstvo

  Not included
 • Účtovníctvo/audítorstvo

  Not included
 • Ústavné právo

  Not included
 • Znalectvo, tlmočníctvo

  Not included
 • Kalkulačky SR

  Not included
 • Obchodný vestník SR s archívom

  Not included
 • Monitor pripravovanej legislatívy

  Not included
ASPI KOMPLET

ASPI základ + 32 tematických oblastí, 522+ zdrojov

Tematická oblasť
 • Civilné sporové a nesporové právo

 • Daňové právo

 • Občianske právo hmotné/notári

 • Obchodné právo

 • Právo duševného vlastníctva/médiá/digitálne služby

 • Priestupkové právo

 • Spotrebiteľské právo

 • Správne právo

 • GDPR/ochrana osobných údajov

 • Konkurzné právo

 • Pracovné právo

 • Rodinné právo

 • Stavebné a pozemkové právo, kataster nehnuteľností

 • Trestné právo

 • Verejné obstarávanie

 • BOZP/ochrana pred požiarmi

 • Byty a nebytové priestory

 • Colné právo

 • Exekúcie, pohľadávky

 • Finančné právo

 • Mimosúdne riešenie sporov

 • Právo sociálneho zabezpečenia

 • Právo v zdravotníctve

 • Právo životného prostredia

 • Regulácia sieťových odvetví

 • Samospráva

 • Súdy/prokuratúra

 • Školstvo

 • Účtovníctvo/audítorstvo

 • Ústavné právo

 • Znalectvo, tlmočníctvo

 • Kalkulačky SR

 • Obchodný vestník SR s archívom

 • Monitor pripravovanej legislatívy

Back To Top