Digital brain texture
Právo09 februára, 2024

Novinky v ASPI za rok 2024

Vedeli ste, že do digitálnej knižnice ASPI neustále dopĺňame nový autorský obsah?

Predpisy, Judikatúra, Monografie, Komentáre, Odborné časopisy, Vzory.

Obsah ASPI je tvorený renomovaným autorským tímom. Publikácie a periodiká sú pravidelne  aktualizované a priamo previazané na komentované predpisy. Ich počet je neustále rozširovaný.

Prečítajte si, čo pribudlo v ASPI za ostatné obdobie.

Komentáre

1/2024:

L. Orosz, J. Svák, M. Giba, B. Balog, K. Baránik, V. Bujňák, M. Domin - Ústava Slovenskej republiky - komentár. Zväzok III.
Deset, M.; Šimovček, I.; Jalč, A.; Polák, P.; Szabová, E.; Štift, P.; Vráblová, M.; Záhora, J. Trestný poriadok - komentár
Záhora, Jozef. Vyhláška o podmienkach a postupe prokurátora pri konaní o dohode o uznaní viny a prijatí trestu - komentár

K. Fedorová - Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia – komentár 

2/2024:

Balog, Boris. Zákon o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí - komentár.

Monografie

1/2024

Ľalík, Tomáš. Obmedzovanie ľudských práv a test proporcionality: teória a prax. 2023
Dosedla, Erik; Šedivá, Dana; ErdQsová, Andrea; Garayová, Lilla; Jandová, Katarína; Kováč, Peter. Reprodukčné a sexuálne práva. 2023

 

Judikatúra

1/2024
 • Zo súdnej praxe č. 6/2023 (9 rozhodnutí)
 • Celkový počet judikátov k 12/2023 – viac ako 4,3 mil. 
2/2024
 • Zbierka rozhodnutí NSS SR č. 1/2022 (13 rozhodnutí)
 • Zbierka rozhodnutí NSS SR č. 2/2022 (9 rozhodnutí)
 • Zbierka rozhodnutí NSS SR č. 3/2022 (16 rozhodnutí)

Rekonštrukcie komentárov

1/2024

Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva. Komentár

 

Literatúra

1/2024
 • Verejné obstarávanie č. 6/2023 (12 dokumentov)
 • Dane a účtovníctvo č. 12/2023 (11 dokumentov)
 • Zo súdnej praxe č. 6/2023 (2 dokumenty)
 • Justičná revue č. 11/2023 (21 dokumentov)
 • Bezpečnosť práce v praxi č. 12/2023 (6 dokumentov)
 • DPH v praxi č. 12/2023 (6 dokumentov)
 • Účtovníctvo ROPO a obcí č. 12/2023 (13 dokumentov)
 • Právo pre ROPO a obce č. 12/2023 (10 dokumentov)
 • Odpady č. 12/2023 (7 dokumentov)
 • Právo a manažment v zdravotníctve č. 12/2023 (7 dokumentov)
 • Právny obzor č. 6/2023 (8 dokumentov)
 • Súkromné právo č. 6/2023 (6 dokumentov)
 • Dokumenty Protimonopolného úradu (13 dokumentov)
 • Dokumenty portálu Úradu pre verejného obstarávania (24 dokumentov)
 • Dôvodové správy k č. 454, 506-508, 525, 526, 529, 530, 533 a 534/2023 Z.z. (10 dokumentov)
2/2024
 • Justičná revue č. 12/2023 (20 dokumentov)
 • Bezpečnosť práce v praxi č. 1/2024 (7 dokumentov)
 • Účtovníctvo ROPO a obcí č. 1/2024 (15 dokumentov)
 • DPH v praxi č. 1/2024 (9 dokumentov)
 • Dane a účtovníctvo č. 1/2024 (18 dokumentov)
 • Právo a manažment v zdravotníctve č. 1/2024 (5 dokumentov)
 • Duševné vlastníctvo č. 2/2023 (27 dokumentov)
 • Odpady č. 1/2024 (7 dokumentov)
 • Právo pre ROPO a obce č. 1/2024 (7 dokumentov)
 • Dôvodové správy k č. 451, 452, 456-475, 477, 479-489, 491, 493-504, 509, 413-, 515-523, 527, 528, 531, 532/2023 Z.z. a č. 2, 4, 5, 7 a 8/2024 Z.z. (68 dokumentov)
 • dokumenty portálu Úradu pre verejného obstarávania (16 dokumentov)

Modul Samospráva – MUNI

1/2024
 • 76 dokumentov
2/2024
 • 115 dokumentov

Modul EÚ dokumenty

2/2024
 • 1051 záznamov

Modul Uznesenia vlády

1/2024
 • 77 uznesení
2/2024
 • 39 uznesení

Preklady

2/2024
 • 311/2001 Z.z. Zákonník práce po novele zákonom č. 530/2023 Z.z.

Vzory

 

Ešte nemáte ASPI? Získajte (s)právnu odpoveď s minimom času a úsilia

Otestujte si prácu s ASPI na 14 dní zdarma

 

Zaujíma vás obsah digitálnej knižnice ASPI z roku 2023? 

Pozrite si zoznam autorsky spracovaných zdrojov, ktorý pribudol do digitálnej knižnice ASPI v roku 2023

Riešenie
ASPI
Získajte (s)právnu odpoveď s minimom času a úsilia
ASPI pre prácu s právnymi normami a dôležitými súvisiacimi informáciami
Back To Top