Digital brain texture
Právo09 února, 2024

Novinky v ASPI za rok 2024

Věděli jste, že do digitální knihovny ASPI neustále přidáváme nový autorský obsah?

Obsah ASPI vytváří renomovaný autorský tým. Publikace a periodika jsou pravidelně aktualizovány a přímo propojeny s předpisy. Jejich počet se neustále rozšiřuje.

Přečtěte si, co jsme do ASPI přidali za poslední období.

Novinky leden 2024:


Komentáře


Nově zařazené:
Zákon o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon). Komentář (353/2019 Sb.), J. Kněžínek, T. Dundr, F. Wagner, právní stav 31.10.2023
Zákon o jednotném environmentálním stanovisku. Komentář (148/2023 Sb.), P. Chlíbek, V. Mana, E. Mazancová, právní stav 1.1.2024
Listina základních práv a svobod. Velký komentář (nakl. Leges) (2/1993 Sb.), Z. Kühn, J. Kratochvíl, J. Kmec, D. Kosař a kolektiv, právní stav 1.12.2021

 

Aktualizace:

Advokátní tarif. Komentář (177/1996 Sb.), D. Kovářová a kol., právní stav 6.1.2024

Zákon o nemocenském pojištění. Komentář (187/2006 Sb.), J. Přib, Š. Chotěborská, K. Cimlerová, B. Hrabalová, právní stav 31.12.2023

Zákoník práce (262/2006 Sb.). Komentář. P. Hůrka, N. Randlová, J. Doležílek, D. Roučková, M. Vysokajová, S. Doudová, M. Košnar, V. Horna

Živnostenský zákon. Komentář (455/1991 Sb.), P. Kameník, M. Hrabánková, M. Orlová, právní stav 1.1.2024

 

 

Monografie

Wolters Kluwer
Srovnávací analýza právního postavení účastníků individuálních pracovněprávních vztahů v právních řádech Anglie a Walesu a České republiky, B. Cowell

Auditorium
Trestněprávní nástroje ochrany životního prostředí, T. Fabšíková
Útěk před demokracií, H. Hofmannová

Články a jiné dokumenty

Právo a rodina 1/2024

Právnické listy 2/2023

Soudce 11/2023, 12/2023

Soukromé právo12/2023

Bezpečnost a hygiena práce 1/2024

Daně a právo v praxi (1/2024)

Účetnictví v praxi 1/2024

Expertní odpovědi z praxe (daucOaO) 12/2023

UNES 1/2024 

AD Notam 1/2023

AUCI 4/2023

Bulletin Centra pro lidská práva a demokracii 9/2023, 10/2023

Bulletin NS Oddělení analytiky a srovnávacího práva 4/2023

Časopis pro právní vědu a praxi 3/2023

Duševní vlastnictví 4/2023

Konkursní noviny 12/2023

Právník 12/2023, 1/2024

Právo a bezpečnost 3/2023

Správní právo 7-8/2023

The Lawyer Quarterly 4/2023

 

 

Newslettery

Mandatenbrief (Newsletter Rödl & Partner) 12/2023

Newsletter Konkursní noviny 22/2023, 23/2023

KPMG (NewsKMPG)

Daňové a právní aktuality 12/2023

Schaffer News (Newsletter Schaffer & Partner) 4/2023

Weinhold Legal (NewsWL)

Legal Alert z pracovního práva ze dne   27.11.2023

Legal Update 11 ze dne 29.11.2023

Legal Update 12 ze dne 14.12.2023

Legal Update z GDPR ze dne 23.12.2023

 

 

Ostatní

Aktuality z UOHS, ČNB

Aktuality od Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI)

Aktuality od Státní veterinární správy (SVS)

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů-EDPB

Koordinační výbory z 28.11.2023

Poradna pro obce

Stanovisko ODK (MinV) 5/2023, 6/2023, 7/2023

Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů (ZprMF) 1/2023

 

 

Důvodové zprávy
DZ k zákonu č. 407/2023 Sb., DZ k zákonu č. 408/2023 Sb., DZ k zákonu č. 409/2023 Sb., DZ k zákonu č. 412/2023 Sb., DZ k zákonu č. 413/2023 Sb., DZ k zákonu č. 414/2023 Sb., DZ k zákonu č. 416/2023 Sb., o dorovnávacích daních pro velké nadnárodní skupiny a velké vnitrostátní skupiny, DZ k zákonu č. 417/2023 Sb., DZ k zákonu č. 418/2023 Sb., DZ k zákonu č. 421/2023 Sb., DZ k zákonu č. 424/2023 Sb., o požadavcích na přístupnost některých výrobků a služeb, DZ k zákonu č. 425/2023 Sb., DZ k zákonu č. 426/2023 Sb., DZ k zákonu č. 427/2023 Sb., DZ k zákonu č. 428/2023 Sb., DZ k zákonu č. 429/2023 Sb., DZ k zákonu č. 430/2023 Sb., DZ k zákonu č. 454/2023 Sb., DZ k zákonu č. 456/2023 Sb., DZ k zákonu č. 462/2023 Sb., DZ k zákonu č. 464/2023 Sb., DZ k zákonu č. 465/2023 Sb., DZ k zákonu č. 469/2023 Sb., DZ k zákonu č. 1/2024 Sb.

Judikatura
Sbírka NSS 12/2023
Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva 11/2023Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva 12/2023
Rozhodnutí z usoud.cz (107), nsoud.cz (482), nssoud.cz (655), justice.cz (4845), uohs.cz (85) a ESLP (27)

Samospráva

V lednu jsme zařadili do Samosprávy celkem 488 předpisů obcí a měst.

EU

Za leden nově zařazeno 1379 záznamů:

Celex 62022CJ0700 (číslo předpisu C-700/22) - rozsudek Soudního dvora RegioJet a. s. a STUDENT AGENCY k.s. v. České dráhy a.s. a další
Celex 62022CJ0257 (číslo předpisu C-257/22) - rozsudek Soudního dvora CD v. Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky
Celex 62022TJ0048 (č. předpisu T-48/22) - rozsudek Soudního dvora- Česká republika v. Evropská komise
Celex 62022CJ0175 (č. předpisu C-175/22) - Trestní řízení proti BK

 

 

Přeložená Legislativa

Anglické překlady: zapracované novely 321/2023 Sb., 326/2023 Sb., 349/2023 Sb., 408/2023 Sb., 412/2023 Sb., 413/2023 Sb., 414/2023 Sb., 417/2023 Sb., 430/2023 Sb., 462/2023 Sb., 469/2023 Sb.

Německé překlady: zapracované novely 321/2023 Sb., 349/2023 Sb., 408/2023 Sb., 412/2023 Sb., 413/2023 Sb., 414/2023 Sb., 417/2023 Sb., 462/2023 Sb., 469/2023 Sb.

zjistěte, co aspi nabízí
Demo ASPI
Vyzkoušejte ASPI na 14 dní zdarma
Back To Top