WebinarLegal

Guvernanța corporativă și criminalitatea economico-financiară

15 septembrie 2021, Orele 14:00 – 17:00
Online
Pe parcursul celor opt capitole cursul Guvernanța corporativă și criminalitatea economico-financiară își propune să treacă în revistă relația între bunele practici de guvernanță corporativă și performanța în afaceri, precum și relația cu riscul de fraudă.

Primele două capitole trec în revistă bunele practici de guvernanță corporativă în afaceri și modalități de măsurare a calității unei guvernanțe de succes.

Capitolul trei evidențiază relațiile între diferite caracteristici ale guvernanței corporative și care sunt implicațiile acestora asupra riscului de fraudă și asupra performanțelor companiei.

Capitolul patru aduce în discuție contabilitatea creativă ca instrument de „cosmetizare” a informațiilor contabile, cu prezentarea unor tehnici practice de contabilitate creativă utilizate în afaceri.

Capitolul cinci dorește să evidențieze relația între contabilitatea creativă și fraudă, și de asemenea să stabilească anumite linii de demarcație între cele două concepte și practici. Sunt abordate probleme privind optimizarea fiscală versus frauda fiscală, paradisurile fiscale și societățile off-shore.  

Capitolul șase evidențiază modele practice de detectare a gradului de manipulare a situațiilor financiare, indicatori red flags privind riscul de fraudă.

Capitolul șapte subliniază rolul auditului în detectarea riscului de fraudă prin situațiile financiare.

Capitolul opt își propune prezentarea unor studii de caz de deficiențe în guvernanța corporativă care au generat falimente ale entităților economico/financiare respective.
Monica-Violeta Achim, Prof. univ. dr. habil Universitatea Babeș-Bolyai
Monica-Violeta Achim este profesor universitar doctor habilitat (prof. univ. dr. habil) la Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Departamentul de Finanțe, Cluj-Napoca, România. A obținut doctoratul în domeniul contabilității în 2004. Din anul 2017, este conducător de doctorat în domeniul finanțelor în cadrul aceleiași instituții. Printre preocupările sale de cercetare, se regăsesc criminalitatea economică și financiară (corupția, economia subterană, evaziunea fiscală, spălarea banilor, fraude etc.), diagnosticul și analiza financiară a entității, analiza financiară în bănci, guvernanța corporativă, performanțele în afaceri, gestiunea financiară și finanțele publice. În februarie 2020, a obținut Premiul pentru excelență în cercetarea științifică la Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor, Cluj-Napoca, România. Este membru al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) în mandatul 2020-2024.

În mediul de afaceri, dna Monica-Violeta Achim este expert contabil - membru al Corpului Experților Contabili și al Contabililor Autorizați (CECCAR), consultant fiscal - membru al Camerei Consultanților Fiscal (CCF), expert judiciar - membru al Grupului Experților Judiciari (GEJ), fiind angajată în numeroase activități de consultanță și expertiză contabilă și fiscală, inclusiv în cadrul dosarelor aparținând instanțelor judecătorești.
Guvernanța corporativă și criminalitatea economico-financiară
15 septembrie 2021, orele 14:00 – 17:00, online
Back To Top