Rozważając wprowadzenie do przedsiębiorstwa systemu zarządzania zgodnością HR, warto odpowiedzieć sobie na podstawowe pytanie: czy jesteśmy gotowi ponieść ryzyko jego braku? Zaniedbania w obszarze HR mogą mieć dalekosiężne skutki. Nieprzestrzeganie prawa zatrudnienia może się wiązać z powstaniem po stronie osób zarządzających organizacją odpowiedzialności finansowej, a nawet karnej.

Jak pokazują afery Dieselgate, LuxLeaks, Panama Papers, Cambridge Analytica, a także Danske Bank, niewystarczająca dbałość o przestrzeganie prawa przez pracowników oraz ignorowanie sygnałów o nieprawidłowościach może skutkować doprowadzeniem do upublicznienia nadużyć. To z kolei może się wiązać z utratą wartości marki oraz ze szkodami liczonymi w milionach dolarów – często niemożliwymi do naprawy.

Dzisiejszy HR to coś więcej niż zarządzanie personelem. To stworzenie takiego środowiska pracy, które daje poczucie bezpieczeństwa i komfortu pracownikom, a jednocześnie wspiera wzrost efektywności pracy i innowacyjność.

Zjawiska niepożądane, żeby wymienić mobbing czy dyskryminację, jeżeli w porę nie postawi im się tamy, potrafią doprowadzić do degradacji każdej, najlepszej nawet strategii rozwoju firmy. Podstawą realizacji takich strategii są bowiem właśnie ludzie.

Korzyści dla uczestników z obecności podczas prelekcji:

 • przedstawimy charakterystykę głównych zachowań niepożądanych z jakimi mogą mierzyć się organizacje i wskażemy jak skutecznie i zapobiegać
 • postaramy się pokazać jakie narzędzie można wykorzystywać w budowaniu środowiska pracy, nietolerującego zjawisk niepożądanych
 • spróbujemy odpowiedzieć na pytanie jak zbudować spójny system przeciwdziałania nadużyciom prawa
 • wskażemy przeszkody, jakie można napotkać przy budowaniu systemu HR Compliance w organizacji
 • Nakreślimy podstawy odpowiedzialności jaka ciąży na kadrze kierowniczej każdej firmy

W trakcie wystąpienia przybliżymy:

 • zasady, jakimi powinno się kierować, tworząc spójny i dobrze funkcjonujący w organizacji system HR compliance
 • jak przygotować regulacje, aby były dla organizacji wsparciem, a nie zbędnym pakietem dokumentów
 • jak rozpoznawać zgłoszenia o nadużyciach i nieprawidłowościach, aby z jednej strony nie zbagatelizować problemu, a z drugiej nie skazywać niewinnego człowieka, którego dotyczy zgłoszenie
 • wskażemy podstawowe zasady przeprowadzania postępowań wyjaśniających i zakaz działań odwetowych
 • przedstawimy właściwy kierunek zmian związanych z wprowadzaniem systemu HR Compliance
 • oraz spróbujemy odpowiedzieć na pytanie – czy organizacje potrzebują oficera HR Compliance

Serdecznie zapraszamy na nasz wykład!

K_Barszczewska_RiP

Adwokat w DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy S.K.A.

Michał-Kibil_2024_640X960

Senior Partner, DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy

Powrót do programu
Back To Top