Prawo europejskie w pomocy publicznej

Komentujemy dla Ciebie akty prawa Unii Europejskiej z zakresu prawa pomocy publicznej

W programie LEX Prawo Europejskie znajdziesz klasyczne podartykułowe komentarze do najistotniejszych regulacji unijnych z zakresu pomocy publicznej, w szczególności do:

 • odpowiednich przepisów Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 107-109),
 • rozporządzenia ws. wyłączeń blokowych oraz
 • rozporządzenia ws. pomocy de minimis.

uwaga

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej kluczowymi regulacjami z punktu widzenia prawa pomocy publicznej w Polsce stały się przepisy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz bezpośrednio obowiązujące unijne rozporządzenia.


Nasi eksperci przybliżą Ci orzecznictwo europejskie

 • Monitorujemy na bieżąco orzeczenia europejskie, w tym te z zakresu prawa pomocy publicznej.
 • W efekcie zasadniczo już w kilka dni od daty wydania istotnych orzeczeń znajdziesz w programie ich streszczenia (omówienia).
 • W programie znajdziesz też tzw. kamienie milowe orzecznictwa oraz glosy do najważniejszych orzeczeń europejskich, objaśniające szczegółowo kluczowe i najbardziej skomplikowane zagadnienia prawne będące przedmiotem rozstrzygnięć sądów unijnych.
uwaga Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE miało i nadal ma szczególny wpływ na kształt najważniejszych pojęć i zasad prawa pomocy publicznej.

 

Zobacz przykłady glos i omówień

Glosy:

 • Kociubiński Jakub, Podatek handlowy a pomoc publiczna. Glosa do wyroku S(PI) z dnia 16 maja 2019 r., T-836/16 i T-624/17, LEX/el. 2019
 • Długosz Tomasz, Pomoc publiczna dla lotniska Gdynia-Kosakowo. Glosa do wyroku S(PI) z dnia 17 listopada 2017 r., T-263/15, LEX/el. 2017
 • Kohutek Konrad, Ocena pomocy państwa według kryterium inwestora prywatnego. Glosa do wyroku S(PI) z dnia 15 stycznia 2015 r., T-1/12, LEX/el. 2015
 • Baranowska-Zając Wioleta, Obowiązki i kompetencje sądów krajowych w procedurze prewencyjnej kontroli "nowej" pomocy publicznej oraz w przypadku braku dopełnienia obowiązku zgłoszenia takiej pomocy. Glosa do wyroku TS z dnia 21 listopada 2013 r., C-284/12, LEX/el. 2014
 • Baran Mariusz P., Rozszerzenie obowiązku zwrotu pomocy publicznej na inne podmioty niż pierwotny beneficjent. Glosa do wyroków SPI z dnia 1 lipca 2009 r., T-288/06, T-273/06 i T-297/06 oraz T-291/06, LEX/el. 2010

Omówienia:

 • Baranowska-Zając Wioleta, Będzie ciąg dalszy sporu o pomoc dla lotniska w Gdyni. Omówienie wyroku TS z dnia 11 marca 2020 r., C-56/18 P (Komisja p. Gminie Miasto Gdynia i Portowi Lotniczemu Gdynia Kosakowo), LEX/el. 2020
 • Łacny Justyna, Węgierski podatek handlowy zgodny z prawem UE. Omówienie wyroków TS z dnia 3 marca 2020 r., C-75/18 (Vodafone Magyarország) i C-323/18 i (Tesco-Global Áruházak), LEX/el. 2020
 • Bujalski Rafał, Autostrada Wielkopolska odda Polsce 1,4 mld zł. Omówienie wyroku S(PI) z dnia 24 października 2019 r., T-778/17, LEX/el. 2019

Nasza biblioteka wiedzy oferuje Ci ogólne opracowania tematyczne, jak i analizy szczegółowych zagadnień

 • W programie znajdziesz elektroniczne wersje tekstów książek i artykułów z czasopism m.in. o podstawowych pojęciach dotyczących pomocy publicznej, przesłankach stwierdzenia jej niezgodności z prawem, jej rodzajach oraz zasadach jej zwrotu.
 • Wysoką jakość merytoryczną opracowań gwarantują eksperci: prof. Adam. A. Ambroziak, prof. Konrad Kohutek, dr hab. Jakub Kociubiński, dr hab. Tomasz Długosz, dr Bartłomiej Kurcz, Mikołaj Stasiak, Andrzej Kaznowski.
uwaga Zagadnienia dotyczące pomocy publicznej wymagają kompleksowej analizy uwzględniącej zazwyczaj odniesienia do prawa polskiego i prawa UE.

 

Zobacz listę przykładowych książek i artykułów

 • Ambroziak Adam A. (red.), Pamuła-Wróbel Katarzyna (red.), Zenc Robert (red.), Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. Wybrane zagadnienia, WKP 2020
 • Kociubiński Jakub, Selektywna korzyść krajowych środków podatkowych w prawie pomocy publicznej Unii Europejskiej, EPS 2018/11/10-15
 • Kuleszyńska Anna, Pomoc państwa a zamówienia publiczne - kiedy zamówienie publiczne nie powoduje wystąpienia pomocy państwa?, PPP 2018/9/70-81
 • Kociubiński Jakub, Efekt zachęty w kontroli pomocy publicznej w prawie Unii Europejskiej, EPS 2017/6/13-19
 • Stępkowski Łukasz, Zwrot pomocy państwa na podstawie art. 108 ust. 3 zdanie trzecie TFUE w kontekście private enforcement prawa UE dotyczącego pomocy państwa, IKAR2016/5/94-109

Nie przeoczysz ważnych bieżących zmian w prawie pomocy publicznej

 • Jesteś na bieżąco informowany o najnowszych aktach istotnych dla pomocy publicznej.
 • Streszczenia pojawiają w ciągu kilku dni od daty oficjalnego opublikowania aktu.
 • Nasze streszczenia aktów są zestandaryzowane i maksymalnie skondensowane, dzięki czemu czyta się je łatwo i szybko.
 • Streszczenia odszukasz bez problemu na Pulpicie Europejskim w panelu „Najnowsza legislacja”
uwaga W dziennikach UE publikuje się dziennie przeciętnie ponad 2 razy więcej aktów niż w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim razem. Ich ilość a także obszerność powodują, że wynajdywanie aktów istotnych z punktu widzenia prawa pomocy publicznej i zapoznanie się z nimi samemu kosztuje sporo bezcennego czasu.

 

Zobacz listę przykładowych streszczeń

 • UE przedłuża zasady pomocy publicznej do końca 2023 r., LEX/el. 2020
 • Koronawirus: środki pomocowe dla lotnictwa i kolei, LEX/el. 2020
 • Będzie łatwiej o pomoc państwa w czasie koronawirusa, LEX/el. 2020

Ułatwimy Ci pracę z obcojęzycznymi dokumentami

 • Dajemy Ci dostęp do przetłumaczonych tez najważniejszych orzeczeń sądów europejskich z zakresu prawa pomocy publicznej.
 • Oferujemy Ci specjalistyczny słownik angielsko-polski, który zawiera terminologię używaną w orzecznictwie europejskim, w tym również słownictwo z zakresu prawa pomocy publicznej. Podczas czytania angielskiego tekstu orzeczenia słownik umożliwi Ci szybkie sprawdzenie znaczenia wyrazu lub wyrażenia.

uwaga Większość orzeczeń europejskich, w tym prawie połowa dotycząca prawa pomocy publicznej, jest dostępna w normalnym obiegu wyłącznie w języku obcym.


LEX Prawo Europejskie
Jedyny kompleksowy program na rynku z zakresu Prawa Europejskiego