Prawo europejskie w pomocy publicznej

Komentujemy dla Ciebie akty prawa Unii Europejskiej z zakresu prawa pomocy publicznej

W programie LEX Prawo Europejskie znajdziesz klasyczne podartykułowe komentarze do najistotniejszych regulacji unijnych z zakresu pomocy publicznej, w szczególności do:

 • odpowiednich przepisów Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 107-109),
 • rozporządzenia ws. wyłączeń blokowych oraz
 • rozporządzenia ws. pomocy de minimis.

uwaga

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej kluczowymi regulacjami z punktu widzenia prawa pomocy publicznej w Polsce stały się przepisy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz bezpośrednio obowiązujące unijne rozporządzenia.


Nasi eksperci przybliżą Ci orzecznictwo europejskie

 • Monitorujemy na bieżąco orzeczenia europejskie, w tym te z zakresu prawa pomocy publicznej.
 • W efekcie zasadniczo już w kilka dni od daty wydania istotnych orzeczeń znajdziesz w programie ich streszczenia (omówienia).
 • W programie znajdziesz też tzw. kamienie milowe orzecznictwa oraz glosy do najważniejszych orzeczeń europejskich, objaśniające szczegółowo kluczowe i najbardziej skomplikowane zagadnienia prawne będące przedmiotem rozstrzygnięć sądów unijnych.
uwagaOrzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE miało i nadal ma szczególny wpływ na kształt najważniejszych pojęć i zasad prawa pomocy publicznej.

 

Zobacz przykłady glos i omówień

Glosy:

 • Kociubiński Jakub, Podatek handlowy a pomoc publiczna. Glosa do wyroku S(PI) z dnia 16 maja 2019 r., T-836/16 i T-624/17, LEX/el. 2019
 • Długosz Tomasz, Pomoc publiczna dla lotniska Gdynia-Kosakowo. Glosa do wyroku S(PI) z dnia 17 listopada 2017 r., T-263/15, LEX/el. 2017
 • Kohutek Konrad, Ocena pomocy państwa według kryterium inwestora prywatnego. Glosa do wyroku S(PI) z dnia 15 stycznia 2015 r., T-1/12, LEX/el. 2015
 • Baranowska-Zając Wioleta, Obowiązki i kompetencje sądów krajowych w procedurze prewencyjnej kontroli "nowej" pomocy publicznej oraz w przypadku braku dopełnienia obowiązku zgłoszenia takiej pomocy. Glosa do wyroku TS z dnia 21 listopada 2013 r., C-284/12, LEX/el. 2014
 • Baran Mariusz P., Rozszerzenie obowiązku zwrotu pomocy publicznej na inne podmioty niż pierwotny beneficjent. Glosa do wyroków SPI z dnia 1 lipca 2009 r., T-288/06, T-273/06 i T-297/06 oraz T-291/06, LEX/el. 2010

Omówienia:

 • Baranowska-Zając Wioleta, Będzie ciąg dalszy sporu o pomoc dla lotniska w Gdyni. Omówienie wyroku TS z dnia 11 marca 2020 r., C-56/18 P (Komisja p. Gminie Miasto Gdynia i Portowi Lotniczemu Gdynia Kosakowo), LEX/el. 2020
 • Łacny Justyna, Węgierski podatek handlowy zgodny z prawem UE. Omówienie wyroków TS z dnia 3 marca 2020 r., C-75/18 (Vodafone Magyarország) i C-323/18 i (Tesco-Global Áruházak), LEX/el. 2020
 • Bujalski Rafał, Autostrada Wielkopolska odda Polsce 1,4 mld zł. Omówienie wyroku S(PI) z dnia 24 października 2019 r., T-778/17, LEX/el. 2019

Nasza biblioteka wiedzy oferuje Ci ogólne opracowania tematyczne, jak i analizy szczegółowych zagadnień

 • W programie znajdziesz elektroniczne wersje tekstów książek i artykułów z czasopism m.in. o podstawowych pojęciach dotyczących pomocy publicznej, przesłankach stwierdzenia jej niezgodności z prawem, jej rodzajach oraz zasadach jej zwrotu.
 • Wysoką jakość merytoryczną opracowań gwarantują eksperci: prof. Adam. A. Ambroziak, prof. Konrad Kohutek, dr hab. Jakub Kociubiński, dr hab. Tomasz Długosz, dr Bartłomiej Kurcz, Mikołaj Stasiak, Andrzej Kaznowski.
uwagaZagadnienia dotyczące pomocy publicznej wymagają kompleksowej analizy uwzględniącej zazwyczaj odniesienia do prawa polskiego i prawa UE.

 

Zobacz listę przykładowych książek i artykułów

 • Ambroziak Adam A. (red.), Pamuła-Wróbel Katarzyna (red.), Zenc Robert (red.), Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. Wybrane zagadnienia, WKP 2020
 • Kociubiński Jakub, Selektywna korzyść krajowych środków podatkowych w prawie pomocy publicznej Unii Europejskiej, EPS 2018/11/10-15
 • Kuleszyńska Anna, Pomoc państwa a zamówienia publiczne - kiedy zamówienie publiczne nie powoduje wystąpienia pomocy państwa?, PPP 2018/9/70-81
 • Kociubiński Jakub, Efekt zachęty w kontroli pomocy publicznej w prawie Unii Europejskiej, EPS 2017/6/13-19
 • Stępkowski Łukasz, Zwrot pomocy państwa na podstawie art. 108 ust. 3 zdanie trzecie TFUE w kontekście private enforcement prawa UE dotyczącego pomocy państwa, IKAR2016/5/94-109

Nie przeoczysz ważnych bieżących zmian w prawie pomocy publicznej

 • Jesteś na bieżąco informowany o najnowszych aktach istotnych dla pomocy publicznej.
 • Streszczenia pojawiają w ciągu kilku dni od daty oficjalnego opublikowania aktu.
 • Nasze streszczenia aktów są zestandaryzowane i maksymalnie skondensowane, dzięki czemu czyta się je łatwo i szybko.
 • Streszczenia odszukasz bez problemu na Pulpicie Europejskim w panelu „Najnowsza legislacja”
uwagaW dziennikach UE publikuje się dziennie przeciętnie ponad 2 razy więcej aktów niż w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim razem. Ich ilość a także obszerność powodują, że wynajdywanie aktów istotnych z punktu widzenia prawa pomocy publicznej i zapoznanie się z nimi samemu kosztuje sporo bezcennego czasu.

 

Zobacz listę przykładowych streszczeń

 • UE przedłuża zasady pomocy publicznej do końca 2023 r., LEX/el. 2020
 • Koronawirus: środki pomocowe dla lotnictwa i kolei, LEX/el. 2020
 • Będzie łatwiej o pomoc państwa w czasie koronawirusa, LEX/el. 2020

Ułatwimy Ci pracę z obcojęzycznymi dokumentami

 • Dajemy Ci dostęp do przetłumaczonych tez najważniejszych orzeczeń sądów europejskich z zakresu prawa pomocy publicznej.
 • Oferujemy Ci specjalistyczny słownik angielsko-polski, który zawiera terminologię używaną w orzecznictwie europejskim, w tym również słownictwo z zakresu prawa pomocy publicznej. Podczas czytania angielskiego tekstu orzeczenia słownik umożliwi Ci szybkie sprawdzenie znaczenia wyrazu lub wyrażenia.

uwagaWiększość orzeczeń europejskich, w tym prawie połowa dotycząca prawa pomocy publicznej, jest dostępna w normalnym obiegu wyłącznie w języku obcym.


LEX Prawo Europejskie
Jedyny kompleksowy program na rynku z zakresu Prawa Europejskiego